'
Manises 19/04/2018 

Nou programa de beques de postgrau de pràctiques en Manises

L'Ajuntament de Manises aprova un nou programa de beques de postgrau de pràctiques.
El Ayuntamiento de Manises aprueba un nuevo programa de becas de posgrado de prácticas.

L’Ajuntament de Manises ha aprovat durant els últims dies un reglament que regula les pràctiques realitzes al municipi així com un nou programa de beques de col•laboració amb l’Ajuntament que facilitarà la realització de pràctiques a la pròpia ciutat.

El consistori municipal de Manises convocarà durant 2017 diverses beques de postgrau de pràctiques, dirigides a estudiants del nostre municipi matriculats en els nivells educatius de Formació Professional i Universitaris i als recentment titulats.

Aquest tipus de beques beneficien, d'una banda, a estudiants i d'altra, al propi consistori municipal ja que els participants del programa tindran l'oportunitat de completar la seua formació i les seues competències tant a empreses locals com a l'Ajuntament de Manises. El consistori comptarà també amb col•laboradors per desenvolupar programes o projectes de caràcter puntual.

Les beques que s'oferiran seran de dos tipus: una beca permanent de la biblioteca per a estudiants, dotada amb 500 euros al mes, durant 12 mesos, i beques de postgrau destinades a titulats en cicles superiors de Formació Professional o Universitaris, dotades amb 800 euros al mes, amb una duració de 6 a 12 mesos.

Amb aquestes beques els estudiants manisers tindran al seu abast la realització de pràctiques en matèries relacionades amb la seua especialització, amb l'avantatge de fer-les en la seua pròpia ciutat.

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha destacat que «es tracta d'un programa de beques que ajudarà els joves en la seua inserció al mercat laboral, en una situació tan difícil per a ells com és l'actual i que a més, aconseguirà la retenció del talent jove». El regidor també ha afegit que “és important dur a terme una regulació de pràctiques com aquesta que permeta una millora en els procediments i facilite així l’execució de les mateixes”.
 


El Ayuntamiento de Manises ha aprobado durante los últimos días un reglamento que regula las prácticas realizas al municipio así como un nuevo programa de becas de colaboración con el Ayuntamiento que facilitará la realización de prácticas en la propia ciudad.

El consistorio municipal de Manises convocará durante 2017 varias becas de posgrado de prácticas, dirigidas a estudiantes de nuestro municipio matriculados en los niveles educativos de Formación Profesional y Universitarios y a los recientemente titulados.

Este tipo de becas benefician, por un lado, a estudiantes y por otra, al propio consistorio municipal puesto que los participantes del programa tendrán la oportunidad de completar su formación y sus competencias tanto en empresas locales como el Ayuntamiento de Manises. El consistorio contará también con colaboradores para desarrollar programas o proyectos de carácter puntual.

Las becas que se ofrecerán serán de dos tipos: una beca permanente de la biblioteca para estudiantes, dotada con 500 euros al mes, durante 12 meses, y becas de posgrado destinadas a titulados en ciclos superiores de Formación Profesional o Universitarios, dotadas con 800 euros al mes, con una duración de 6 a 12 meses.

Con estas becas los estudiantes maniseros tendrán a su alcance la realización de prácticas en materias relacionadas con su especialización, con la ventaja de hacerlas en su propia ciudad.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha destacado que “se trata de un programa de becas que ayudará los jóvenes en su inserción en el mercado laboral, en una situación tan difícil para ellos cómo es la actual y que además, conseguirá la retención del talento joven”. El concejal también ha añadido que “es importante llevar a cabo una regulación de prácticas como ésta que permita una mejora en los procedimientos y facilite así la ejecución de las mismas”.

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com