'
Manises 21/06/2018 

Rebaixa del 8% del preu del subministrament d'aigua potable.

El ple municipal de l'Ajuntament de Manises celebrat ahir va aprovar una rebaixa del 8% de la part que cobra l'Ajuntament de Manises en el preu del subministrament d'aigua potable.
El pleno municipal del Ayuntamiento de Manises celebrado ayer aprobó una rebaja del 8% de la parte que cobra el Ayuntamiento de Manises en el precio del suministro de agua potable.

L'Ajuntament de Manises solament té capacitat per a decidir sobre dos dels conceptes que integren el rebut trimestral d'aigua. D'una banda, sobre la part del consum i, d'altra, la que es correspon amb la taxa de clavegueram, ja que la resta dels conceptes es refereixen a taxes i cànons autonòmics o de l'Emshi.

A més, el nou preu s'aplicarà a partir de març de 2017, després de passar el tràmit preceptiu de la posada en coneixement de la Comissió de Preus de la Generalitat.

L'alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha coincidit amb el regidor d'Hisenda, Manuel Gutiérrez, a remarcar que «és una decisió important ja que beneficiarà a tota la ciutadania de Manises i que, a més, serveix per a mitigar el preu excessiu que s'està pagant per l'aigua potable».El Ayuntamiento de Manises solamente tiene capacidad para decidir sobre dos de los conceptos que integran el recibo trimestral de agua. Por un lado, sobre la parte del consumo y, por otra, la que se corresponde con la tasa de alcantarillado, puesto que el resto de los conceptos se refieren a tasas y cánones autonómicos o del Emshi.

Además, el nuevo precio se aplicará a partir de marzo de 2017, después de pasar el trámite preceptivo de la puesta en conocimiento de la Comisión de Precios de la Generalitat.

El alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha coincidido con el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, en remarcar que «es una decisión importante ja que beneficiará a toda la ciudadanía de Manises y que, además, sirve para mitigar su precio excesisvo que se está pagando por el agua potable».
 

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com