'
Manises 19/04/2018 

Manises aposta per l'accessibilitat amb el taller d'Ocupació Manises Adapta

L'Ajuntament de Manises inicia el projecte “Manises Adapta” amb la finalitat de millorar, sobretot, l’accessibilitat de la ciutat a través d’aquest taller d’ocupació.
El Ayuntamiento de Manises inicia el proyecto “Manises Adapta” con el fin de mejorar, sobre todo, la accesibilidad de la ciudad a través de este taller de ocupación.

Ja ha donat començament el Taller d'Ocupació “Manises Adapta”, un programa mixt d'ocupació i formació amb subvenció del SERVEF i de la Unió Europea i una important aposta de l'Ajuntament de Manises tant econòmica com en personal, mitjans i recursos.

L'objecte fonamental d'aquest projecte és la realització d'una sèrie de treballs encaminats a millorar l'entorn i l'accessibilitat de diferents espais del municipi, permetent així l'accés universal a tots i totes. Els treballs afectaran tant a la via pública, eliminant obstacles, rehabilitant voreres o rectificant accessos a passos de zebra, com a espais esportius i zones enjardinades en les quals també hi ha un dèficit d'accessibilitat actualment.

L'equip de govern vol així atallar la necessitat d'adaptació de determinades zones que, en aquest moment, incompleixen amb la normativa d'accessibilitat, de les quals s'han anat deteriorant i, en definitiva, de tots els espais que necessiten actuacions per a aconseguir una major qualitat urbana que es traduirà en una millor relació de la ciutadania amb l'espai públic compartit.

Aquests tallers tindran una durada de 12 mesos. Els alumnes/treballadors estaran dividits en tres especialitats (pintura industrial en construcció, instal·lacions i manteniment de jardins i zones verdes, i paviment i obra de paleta en urbanització) amb 10 alumnes per grup, de manera que un total de 30 persones tindran accés a aquest taller que estarà impartit i coordinat per un equip de 6 persones. En acabar el taller se'ls acreditarà amb una Certificació de Professionalitat que millorarà la seua posterior incorporació a una ocupació de qualitat.

El regidor delegat de l'àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, indica que “és una aposta d'aquest equip de govern l'accessibilitat universal en el municipi, que garantisca que la ciutadania puga gaudir de tots els espais públics». El regidor també ha afegit que «amb aquests tallers aconseguirem que 30 persones puguen formar-se i treballar durant un any i tinguen, posteriorment, la possibilitat d'introduir-se en l'actual difícil mercat laboral”.
 

Ya ha dado comienzo el Taller de Ocupación “Manises Adapta”, un programa mixto de ocupación y formación con subvención del SERVEF y de la Unión Europea y una importante apuesta del Ayuntamiento de Manises tanto económica como en personal, medios y recursos.

El objeto fundamental de este proyecto es la realización de una serie de trabajos encaminados a mejorar el entorno y la accesibilidad de diferentes espacios del municipio, permitiendo así el acceso universal a todos y todas. Los trabajos afectarán tanto a la vía pública, eliminando obstáculos, rehabilitando aceras o rectificando accesos a pasos de cebra, como espacios deportivos y zonas ajardinadas en las cuales también hay un déficit de accesibilidad actualmente.

El equipo de gobierno quiere así atajar la necesidad de adaptación de determinadas zonas que, en este momento, incumplen con la normativa de accesibilidad, de las cuales se han ido deteriorando y, en definitiva, de todos los espacios que necesitan actuaciones para conseguir una mayor calidad urbana que se traducirá en una mejor relación de la ciudadanía con el espacio público compartido.

Estos talleres tendrán una duración de 12 meses. Los alumnos/trabajadores estarán divididos en tres especialidades (pintura industrial en construcción, instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y pavimento y albañilería en urbanización) con 10 alumnos por grupo, de forma que un total de 30 personas tendrán acceso a este taller que estará impartido y coordinado por un equipo de 6 personas. Al acabar el taller se les acreditará con una Certificación de Profesionalidad que mejorará su posterior incorporación a una ocupación de calidad.

El concejal delegado del área de Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, indica que “es una apuesta de este equipo de gobierno la accesibilidad universal en el municipio, que garantice que la ciudadanía pueda disfrutar de todos los espacios públicos». El concejal también ha añadido que «con estos talleres conseguiremos que 30 personas puedan formarse y trabajar durante un año y tengan, posteriormente, la posibilidad de introducirse en el actual difícil mercado laboral”.

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com