'
Manises 22/05/2018 

L'Ajuntament de Manises estalvia en la despesa de les línies telefòniques

L'Ajuntament de Manises ha estalviat en la despesa de les línies telefòniques durant els dos anys que l'equip de govern porta al cap del municipi.
El Ayuntamiento de Manises ha ahorrado en el gasto de las líneas telefónicas durante los dos años que el equipo de gobierno lleva al frente del municipio.

En el cas de les línies mòbils s'ha reduït la despesa a la meitat, passant de 12.800€ en 2015 a 6.350€  en tot l'any passat. Mentres el que respecta a les línies fixes, l'Ajuntament s'ha estalviat més d'una tercera part, de 46.500€ en 2015 a 27.300€ en 2016.

Quan l'actual equip de govern va aplegar al consistori en 2015, l'Ajuntament de Manises feia una despesa mensual d'una mitja de 1.065€ en línies mòbils i 3.875€ en fixes. Després d'un any de tasques en l'optimització dels recursos i infraestructures portades a terme per l'Àrea d'Economia i Modernització de l'Ajuntament de Manises, es va aconseguir una despesa mensual d'una mitja de 530€  en línies mòbils i 2.280€ en línies fixes durant l'any 2016.  Unes xifres que es mantenen a les línies mòbils en lo que portem d'any, però que milloren encara més en les línies fixes, ja que actualment l'Ajuntament de Manises porta una despesa mensual de 1.200€, el que suposa una reducció de la factura a la meitat en el que respecta a l'any passat.

Tant la regidora de Modernització, Transparència i Administració Electrònica, Altea Royo, com el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manises, Manuel Gutiérrez, han coincidit en afirmar que «aquesta és una mesura que l'Ajuntament de Manises necessitava perquè hi havia una despesa innecessària de diners en la factura de telèfon del consistori que amb les tasques adequades  es poden estalviar diners per tal de destinar-los a altres projectes».En el caso de las líneas móviles se ha reducido el gasto a la mitad, pasando de 12.800€ en 2015 a 6.350€ en todo el año pasado. Mientras en lo que respecta a las líneas fijas, el Ayuntamiento se ha ahorrado más de una tercera parte, de 46.500€ en 2015 a 27.300€ en 2016.

Cuando el actual equipo de gobierno llegó al consistorio en 2015, el Ayuntamiento de Manises hacía un gasto mensual de una media de 1.065€ en líneas móviles y 3.875€ en fijas. Después de un año de tareas en la optimización de los recursos e infraestructuras llevadas a cabo por el Área de Economía y Modernización del Ayuntamiento de Manises, se consiguió un gasto mensual de una media de 530€ en líneas móviles y 2.280€ en líneas fijas durante el año 2016. Unas cifras que se mantienen en las líneas móviles en lo que llevamos de año, pero que mejoran todavía más en las líneas fijas, ya que actualmente el Ayuntamiento de Manises hace un gasto mensual de 1.200€, lo que supone una reducción de la factura a la mitad en lo que respecta al año pasado.

Tanto la concejala de Modernización, Transparencia y Administración Electrónica, Altea Royo, como el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises, Manuel Gutiérrez, han coincidido en afirmar que “esta es una medida que el Ayuntamiento de Manises necesitaba porque había un gasto innecesario de dinero en la factura de teléfono del consistorio que con las tareas adecuadas se puede ahorrar dinero para destinarlo a otros proyectos”.
 

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com