'
Manises 22/07/2018 

L'Ajuntament de Manises presenta els resultats dels estudis d'assetjament escolar i violència de gènere

L'Ajuntament de Manises, a través de les Regidories d'Educació i d'Igualtat, ha presentat els resultats dels dos estudis realitzats durant els últims mesos entre la població adolescent.

El Ayuntamiento de Manises, a través de las Concejalías de Educación y de Igualdad, ha presentado los resultados de los dos estudios realizados durante los últimos meses entre la población adolescente.

Aquestos estudis, un per tractar les actituds davant l'assetjament escolar i altre sobre la violència de gènere, s'han elaborat amb la participació d'alumnes d'entre 13 i 18 anys pertanyents als centres educatius de Manises.

Ambdós estudis han reflectit que hi ha molt treball d'educació i conscienciació per fer a les escoles. Per exemple, un 23% de xics i 10% de xiques pensa que «un home no tracta mal a la seua parella perquè sí, ella també haurà fet alguna cosa per a provocar-li», o un 26% de xics i 18% de xiques entén que «un home deu dirigir amb carinyo però amb fermesa a la dona». D'altra banda, una majoria dels i les adolescents pensen que és normal entre companys d'escola actituds com «espentar, pegar una colleja a un company que està despistat» amb un 52% de xics i un 38% de xiques, o «fer bromes a algú que està gros-a, és baixet-a, o imitar, per fer la gràcia, al que s'enganxa a parlar» amb un 16% de xics i 6% de xiques.

L'Observatori d'Igualtat Educativa (OIE) és un servei que va iniciar l'Ajuntament de Manises en col•laboració amb la Universitat de València amb l'objectiu de transformar l'educació de Manises mitjançant la recollida, sistematització i difusió de la informació sobre l'educació entre altres temes d'interés.

Les regidores d'Educació, Pilar Molina, i d'Igualtat, Pilar Bastante, coincideixen en afirmar que «aquests estudis resulten imprescindibles hui en dia perquè suposen una finestra a les actituds i modes de pensar dels i les adolescents. I amb aquestos resultats es pot obtindre una base sobre la qual l'Ajuntament de Manises ha de continuar treballant per corregir-les des de l'educació i la sensibilització. Es tracta d'una lluita constant per tractar de combatre fermament el bullying i la violència de gènere».
 


Estos estudios, uno para tratar las actitudes ante el acoso escolar y otro sobre la violencia de género, se han elaborado con la participación de alumnos de entre 13 y 18 años pertenecientes a los centros educativos de Manises.

Ambos estudios han reflejado que hay mucho trabajo de educación y concienciación por hacer en las escuelas. Por ejemplo, un 23% de chicos y 10% de chicas piensa que «un hombre no trata mal a su pareja porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarle», o un 26% de chicos y 18% de chicas entiende que «un hombre debe de dirigir con cariño pero con firmeza a la mujer». Por otro lado, una mayoría de los y las adolescentes piensan que es normal entre compañeros de escuela actitudes como «empujar, pegar una colleja a un compañero que está despistado» con un 52% de chicos y un 38% de chicas, o «hacer bromas a alguien que está gordo-a, es bajito-a, o imitar, para hacer la gracia, al que se engancha a hablar» con un 16% de chicos y 6% de chicas.

El Observatorio de Igualdad Educativa (OIE) es un servicio que inició el Ayuntamiento de Manises en colaboración con la Universidad de Valencia con el objetivo de transformar la educación de Manises mediante la recogida, sistematización y difusión de la información sobre la educación entre otros temas de interés.

Las concejalas de Educación, Pilar Molina, y de Igualdad, Pilar Bastante, coinciden al afirmar que «estos estudios resultan imprescindibles hoy en día porque suponen una ventana a las actitudes y formas de pensar de los y las adolescentes. Y con estos resultados se puede obtener una base sobre la cual el Ayuntamiento de Manises tiene que continuar trabajando para corregirlas desde la educación y la sensibilización. Se trata de una lucha constante para tratar de combatir firmemente el bullying y la violencia de género».

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com