'
Manises 16/10/2018 

L'Ajuntament de Manises obri les portes a la ciutadania a través del nou portal de transparència

L'Ajuntament de Manises, mitjançant la Regidoria de Modernització, Transparència i Administració Electrònica, posa en marxa el nou portal de transparència, integrat dins de la web municipal.


El Ayuntamiento de Manises, mediante la Concejalía de Modernización, Transparencia y Administración Electrónica, pone en marcha el nuevo portal de transparencia, integrado dentro de la web municipal.

Aquest portal electrònic permet al Consistori posar informació de la seua gestió i les seues actuacions a disposició de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis i fer més eficient l'actuació municipal.

Aquesta web, permanentment actualitzada, contindrà documents relatius a la gestió municipal, classificats i ordenats per facilitar l'accés a aquests. És a dir, informació organitzativa, institucional, de planificació, pressupostos, personal municipal, règim de retribucions, urbanisme, ocupació pública i totes les dades econòmiques i financeres d'interés.

Es tracta d'un portal flexible i dinàmic amb elements de govern obert que permeten la integritat institucional i l'eficàcia en la rendició de contes a la ciutadania. A més,  aquesta ferramenta té la finalitat de donar a conéixer informació relacionada amb la gestió de l'equip de govern per a la formació de l'opinió crítica i la participació en la vida política, econòmica, cultural i social de Manises, obrint d'aquesta manera les portes a la ciutadania d'una administració responsable i participativa.

Segons paraules de la regidora de Modernització, Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Manises, Altea Royo, «aquesta nova plataforma divulgativa d'informació de l'administració pública municipal servirà perquè manisers i maniseres coneguen millor la forma de gestionar els recursos públics, així com la presa de decisions que afecten en el seu dia a dia, la qual cosa facilita al mateix temps la participació ciutadana».Este portal electrónico permite al Consistorio poner información de su gestión y sus actuaciones a disposición de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y hacer más eficiente la actuación municipal.

Esta web, permanentemente actualizada, contendrá documentos relativos a la gestión municipal, clasificados y ordenados para facilitar el acceso a estos. Es decir, información organizativa, institucional, de planificación, presupuestos, personal municipal, régimen de retribuciones, urbanismo, ocupación pública y todos los datos económicos y financieros de interés.

Se trata de un portal flexible y dinámico con elementos de gobierno abierto que permiten la integridad institucional y la eficacia en la rendición de cuentas a la ciudadanía. Además, esta herramienta tiene la finalidad de dar a conocer información relacionada con la gestión del equipo de gobierno para la formación de la opinión crítica y la participación en la vida política, económica, cultural y social de Manises, abriendo de este modo las puertas a la ciudadanía de una administración responsable y participativa.

Según palabras de la concejala de Modernización, Transparencia y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Manises, Altea Royo, «esta nueva plataforma divulgativa de información de la administración pública municipal servirá para que maniseros y maniseras conozcan mejor la forma de gestionar los recursos públicos, así como la toma de decisiones que afectan en su día a día, lo cual facilita al mismo tiempo la participación ciudadana».
 

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com