'
Manises 16/10/2018 

Sanitat comença a dispensar metadona en els centres de salut de cada pacient

Aquest mes d'octubre ha entrat en vigor l'acord que el passat estiu l'Ajuntament de Manises va aplegar amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal, perquè la dispensació de metadona es realitzara en el centre de salut al qual pertany cada pacient.
Este mes de octubre ha entrado en vigor el acuerdo al que el pasado verano el Ayuntamiento de Manises llegó con la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal, para que la dispensación de metadona se realizara en el centro de salud al cual pertenece cada paciente.

Aquesta mesura, a proposta de l'Ajuntament de Manises, té un doble objectiu. D'una banda, evitar que els pacients hagen de fer llargs desplaçaments per continuar amb el seu tractament. I d'altra, no convertir el CS de Manises en l'únic centre de dispensació de metadona per tal de no saturar-lo.

L'Ajuntament de Manises havia mostrat des del principi la seua total oposició a la mesura inicial adoptada per Conselleria pels inconvenients que suposaven per als usuaris de metadona, i també perquè focalitzar la distribució d'aquesta en un únic centre de salut no era la millor solució per al correcte funcionament del centre.

«Des de l'Ajuntament de Manises sempre es va tractar de mantenir les vies de diàleg obertes amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal perquè aquesta rectificara i poguérem aplegar a un acord de sentit comú i beneficiari per a tots», assegura l'alcalde de Manises, Jesús Borràs.

Gràcies al treball de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manises en l'adopció d'aquest tipus de mesures s'aconsegueix defendre el correcte funcionament del CS de Manises. A més, dignifica als pacients tractant-los en el seu entorn, evitant així, l'estigmatització i aïllament social que portarien mesures com la que Conselleria pretenia posar en marxa.

Finalment, la regidora de Salut Pública, M. Irene Camps, afirma que «a proposta de l'Ajuntament de Manises, hem passat de ser l'última àrea en què s'havia de distribuir aquesta medicació centralitzada en un mateix centre de salut, a ser pioners en la dignificació dels pacients que s'encontren baix el tractament de metadona, aconseguint que cada pacient puga rebre la seua medicació al seu centre de salut habitual. Tot això gràcies al diàleg entre la Conselleria de Sanitat Públic i Salut Universal, l'Hospital de Manises i l'Ajuntament de Manises»


 

Esta medida, a propuesta del Ayuntamiento de Manises, tiene un doble objetivo. Por un lado, evitar que los pacientes tengan que hacer largos desplazamientos para continuar con su tratamiento. Y por otro, no convertir el CS de Manises en el único centro de dispensación de metadona para no saturarlo.

El Ayuntamiento de Manises había mostrado desde el principio su total oposición a la medida inicial adoptada por Conselleria por los inconvenientes que suponían para los usuarios de metadona, y también porque focalizar la distribución de esta en un único centro de salud no era la mejor solución para el correcto funcionamiento del centro.

«Desde el Ayuntamiento de Manises siempre se trató de mantener las vías de diálogo abiertas con la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal para que esta rectificara y pudiéramos llegar a un acuerdo de sentido común y beneficiario para todos», asegura el alcalde de Manises, Jesús Borràs.

Gracias al trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manises en la adopción de este tipo de medidas se consigue defender el correcto funcionamiento del CS de Manises. Además, dignifica a los pacientes tratándolos en su entorno, evitando así, la estigmatización y aislamiento social que traerían medidas como la que Conseleria pretendía poner en marcha.

Finalmente, la concejala de Salud Pública, M. Irene Camps, afirma que «a propuesta del Ayuntamiento de Manises, hemos pasado de ser la última área en que se tenía que distribuir esta medicación centralizada en un mismo centro de salud, a ser pioneros en la dignificación de los pacientes que se encuentren bajo el tratamiento de metadona, consiguiendo que cada paciente pueda recibir su medicación en su centro de salud habitual. Todo esto gracias al diálogo entre la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal, el Hospital de Manises y el Ayuntamiento de Manises».

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com