'
Manises 16/10/2018 

Manises proposa dues alternatives de millora al projecte de la N-220

El projecte que Foment va aprovar l'any 2015 pretén convertir l'actual carretera, des de l'Aeroport fins a l' V-30, en una autovia de dos carrils en cada direcció.

El proyecto que Fomento aprobó en 2015 pretende convertir la actual carretera, desde el Aeropuerto hasta la V-30, en una autovía de dos carriles en cada dirección.

L'Ajuntament de Manises està realitzant totes les gestions possibles perquè el Ministeri de Foment no escometa el projecte inicial de la N-220 que dividiria en dues parts el municipi, i accepte una de les dues alternatives que des de la Conselleria, en col·laboració amb la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manises, s'han elaborat per integrar la N-220 en la ciutat, reduint el seu impacte sobre el municipi i beneficiant a la ciutadania.

El projecte que Foment va aprovar l'any 2015 pretén convertir l'actual carretera, des de l'Aeroport fins a l' V-30, en una autovia de dos carrils en cada direcció. En el tram que creua Manises es construiria un fals túnel amb un carril d'entrada i un altre d'eixida al municipi en els marges d'aquest, uns carrils que desembocarien en la rotonda d'Alfons Blat a l'altura del carrer Pintor Pinazo. I el fals túnel restringiria els accessos per a creuar aquesta carretera, la qual dividiria en dos Manises.

El rebuig de Manises a aquest projecte va desembocar en un contenciós administratiu presentat per l'Ajuntament, argumentant que Foment no va respondre a les seues al·legacions en 2015. Mentre el procés judicial segueix la seua cursa, l'Ajuntament de Manises ha presentat un informe amb dues alternatives perquè Foment prescindisca dels dos carrils que des del fals túnel connectarien amb la rotonda d'Alfons Blat, i proposa construir una rotonda a l'altura de l'aeroport, a més d'incloure un carril d'entrada i d'eixida de la base aèria que donaria accés als veïns del municipi a través del carrer Rosas.

L'alcalde de Manises, Jesús Borràs, assegura que «una de les principals preocupacions de l'equip de govern és que aquestes obres ocasionen les mínimes molèsties possibles  als veïns de la ciutat, tenint en compte la gran envergadura del projecte».

Per exposar aquesta actuació alternativa, s'han produït dues reunions durant les últimes setmanes entre l'alcalde de Manises, Jesús Borràs, i el regidor d'Urbanisme, Àngel Mora, amb responsables del Govern central. D'altra banda, durant aquesta setmana s'estan produint diverses assemblees, organitzades des de la Regidoria de  Participació Ciutadana,  amb l'objectiu d'informar a manisers i maniseres de tot el relacionat amb aquest projecte, exposar les alternatives del consistori i aclarir els dubtes.

Segons el regidor d'Urbanisme, Àngel Mora, aquesta proposta té diversos objectius, per una banda, «reduir l'impacte que suposa augmentar la grandària de la glorieta de la Paloma perquè es converteix en una barrera entre les dues parts del municipi», i d'altra, «incloure altres aportacions com que el fals túnel tinga una superfície major tancada de la contemplada actualment, així com modificar parcialment l'itinerari ciclopeatonal entre el nucli urbà i l'aeroport».
El Ayuntamiento de Manises está realizando todas las gestiones posibles para que el Ministerio de Fomento no acometa el proyecto inicial de la N-220 que dividiría en dos partes el municipio, y acepte una de las dos alternativas que desde la Conselleria, en colaboración con la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, se han elaborado para integrar la N-220 en la ciudad, reduciendo su impacto sobre el municipio y beneficiando a la ciudadanía.

El proyecto que Fomento aprobó en 2015 pretende convertir la actual carretera, desde el Aeropuerto hasta la V-30, en una autovía de dos carriles en cada dirección. En el tramo que cruza Manises se construiría un falso túnel con un carril de entrada y otro de salida al municipio en los márgenes de este, unos carriles que desembocarían en la rotonda de Alfons Blat a la altura de la calle Pintor Pinazo. Y el falso túnel restringiría los accesos para cruzar esta carretera, la cual dividiría en dos Manises.

El rechazo de Manises a este proyecto desembocó en un contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento, argumentando que Fomento no respondió a sus alegaciones en 2015. Mientras el proceso judicial sigue su camino, el Ayuntamiento de Manises ha presentado un informe con dos alternativas para que Fomento prescinda de los dos carriles que desde el falso túnel conectarían con la rotonda de Alfons Blat, y propone construir una rotonda a la altura del aeropuerto, además de incluir un carril de entrada y de salida de la base aérea que daría acceso a los vecinos del municipio a través de la calle Rosas.

El alcalde de Manises, Jesús Borràs, asegura que “una de las principales preocipaciopnes del equipo de gobierno es que estas obras ocasionen las mínimas molestias posibles a los vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta la gran envergadura del proyecto”.

Para exponer esta actuación alternativa, se han producido dos reuniones durante las últimas semanas entre el alcalde de Manises, Jesús Borràs, y el concejal de Urbanismo, Ángel Mora, con responsables del Gobierno central. Por otro lado, durante esta semana se están produciendo varias asambleas, organizadas desde la Concejalía de Participación Ciudadana, con el objetivo de informar a maniseros y maniseras de todo el relacionado con este proyecto, exponer las alternativas del consistorio y aclarar las dudas.

Según el concejal de Urbanismo, Ángel Mora, esta propuesta tiene varios objetivos, por un lado, «reducir el impacto que supone aumentar el tamaño de la glorieta de Paloma porque se convierte en una barrera entre las dos partes del municipio», y  por otro, «incluir otras aportaciones como que el falso túnel tenga una superficie mayor cerrada de la contemplada actualmente, así como modificar parcialmente el itinerario ciclopeatonal entre el nucleo urbano y el aeropuerto».
 

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com