'
Manises 11/12/2018 

L'Ajuntament de Manises ha concedit més de 750 ajudes d'emergència social

La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manises ha concedit més de 750 ajudes d'emergència social.
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises ha concedido más de 750 ayudas de emergencia social.

La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manises ha concedit més de 750 ajudes d'emergència social perquè les famílies en situació d'emergència de Manises compten amb l'ajuda de l'Ajuntament, que ha destinat un pressupost de 409.162 €.

S'han adjudicat 324 ajudes per a subministres bàsics d'habitatge (llum, aigua i gas) per imports d'entre 500 i 660 €, així com 133 ajudes per a lloguer. Un total de 274.417 € s'han destinat a aquestes dues qüestions.

D'altra banda, s'han atorgat 115 ajudes familiars i d'alimentació destinades a les necessitats bàsiques. A més de 10 ajudes per a ulleres i altres per a alimentació infantil, menjador o escolaritat en escola infantil.

També reben la Renda Garantida 107 famílies de Manises que no disposen dels recursos econòmics mínims per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna.

Finalment, 69 menors han estat exemptes de pagar la taxa esportiva, previ informe de Serveis Socials.

Segons paraules del regidor de Serveis Socials, Carles López, «aquest Ajuntament eminentment social continua treballant per a les persones que requereixen els esforços de les diferents entitats públiques per tal de gaudir d'una vida digna i evitar així l'exclusió social i les conseqüències que d'ella es deriven».La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises ha concedido más de 750 ayudas de emergencia social para que las familias en situación de emergencia de Manises cuenten con la ayuda del Ayuntamiento, que ha destinado un presupuesto de 409.162 €.

Se han adjudicado 324 ayudas para suministros básicos de vivienda (luz, agua y gas) por importes de entre 500 y 660 €, así como 133 ayudas para alquiler. Un total de 274.417 € se han destinado a estas dos cuestiones.

Por otro lado, se han otorgado 115 ayudas familiares y de alimentación destinadas a cubrir las necesidades básicas. Además de 10 ayudas para gafas y otras para alimentación infantil, comedor o escolaridad en escuela infantil.

También reciben la Renta Garantizada 107 familias de Manises que no disponen de los recursos económicos mínimos para atender las necesidades básicas de una vida digna.

Finalmente, 69 menores han estado exentos de pagar la tasa deportiva, previo informe de Servicios Sociales.

Según palabras del concejal de Servicios Sociales, Carles López, «este Ayuntamiento eminentemente social continúa trabajando para las personas que requieren los esfuerzos de las diferentes entidades públicas para disfrutar de una vida digna y evitar así la exclusión social y las consecuencias que de ella se deriban».

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com