351 estudiantes de Manises se benefician de la ayuda municipal para el transporte

351 estudiants de Manises es beneficien de l’ajuda municipal per al transport

• Aquest curs la beca arriba a 20 persones més que l’anterior

Manises, 28 de març de 2022.
Un total de 351 estudiants de Manises, 20 més que el curs passat, es beneficien de l’ajuda municipal per al transport, per a la que l’Ajuntament destina 80.000 euros. Cada persona beneficiària, i que per tant complia els requisits, rebrà 227,92 euros.

A la seu electrònica de Manises s’ha publicat el llistat definitiu (https://bit.ly/3uG4aSe) de les persones a les que se les ha concedit la subvenció per estar matriculades durant el curs 2021-2022 en centres públics i privats que es troben fora de la ciutat.

L’alcalde de Manises i regidor d’Educació, Jesús Borràs i Sanchis, ha explicat que “l’equip de Govern fa l’esforç cada any de destinar 80.000 euros a aquestes ajudes, que són un suport a les famílies perquè els seus fills i filles puguen continuar els seus estudis fora de la ciutat”.

Entre els requisits per a gaudir d’aquesta beca, les persones que la sol·licitaven havien d’estar matriculades aquest curs escolar en qualsevol tipus de centre públic o privat que expedira una titulació oficial i homologada, i cursar ensenyaments oficials del Sistema Educatiu: Grau Universitari, Ensenyaments Artístics Superiors o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. A més, també era un requisit que l’oferta educativa en la qual s’hagueren matriculat no existira al municipi de Manises.

351 estudiantes de Manises se benefician de la ayuda  municipal para el transporte

• Este curso la beca llega a 20 personas más que el anterior

Manises, 28 de marzo de 2022.
Un total de 351 estudiantes de Manises, 20 más que el curso pasado, se benefician de la ayuda municipal para el transporte para la que el Ayuntamiento destina 80.000 euros. Cada persona beneficiaria, y que por tanto cumplía los requisitos, recibirá 227,92 euros.

En la sede electrónica de Manises se ha publicado el listado definitivo  (https://bit.ly/3uG4aSe) de las personas a las que se les ha concedido la subvención para transporte por estar matriculados durante el curso 2021-2022 en centros públicos y privados que se encuentren fuera de la ciudad.

El alcalde de Manises y concejal de Educación, Jesús Borràs, ha explicado que “el equipo de gobierno hace el esfuerzo cada año de destinar 80.000 euros a estas ayudas, que suponen un apoyo a las familias para que sus hijos e hijas puedan continuar sus estudios fuera de la ciudad”.

Entre los requisitos para disfrutar de esta beca, las personas que la solicitaban tenían que estar matriculadas este curso escolar en cualquier tipo de centro público o privado que expida una titulación oficial y homologada, y cursar enseñanza oficial del Sistema Educativo: Grado Universitario, Enseñanzas Artísticas Superiores o Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior. Además, también era un requisito que la oferta educativa en la cual se hubieran matriculado no existiera en el municipio de Manises.

Ayudas al transporte escolar


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies