Apertura de la plaza del Dos de Mayo

Obertura de la plaça del Dos de Maig

• S’han eliminat les barreres arquitectòniques per a aconseguir un espai més integrador

Manises, 21 de juny de 2022.
Les obres de la plaça del Dos de Maig ja han acabat i amb elles s'ha aconseguit recuperar aquest espai per als veïns i veïnes, ja que s'ha prioritzat als vianants. Amb aquesta actuació se solucionen els problemes d'accessibilitat i s'eliminen barreres arquitectòniques.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha destacat que amb aquesta obra “s’ha creat una plaça amb una plataforma única sense canvis de nivell que converteix la zona en un espai més integrador, al mateix temps que és més sostenible”.

L’obra, que compta amb una subvenció de la Generalitat dins del programa Reconstruïm Pobles, ha consistit a ampliar les voreres per als vianants, reduir la calçada i generar més espais enjardinats, tot amb una nova pavimentació. També s’ha renovat totalment el parc infantil amb una instal·lació que representa un castell amb diferents zones lúdiques destinades a totes les edats i s’ha col·locat nou mobiliari urbà.

Per una altra banda, s’ha millorat l'enllumenat amb sistemes més sostenibles mitjançant una distribució més eficaç i un sistema de clavegueram que millora el drenatge de la plaça per tal d’evitar acumulació d’aigua.

Fins ara, la plaça estava conformada per dues illetes triangulars, els espais de les quals estaven limitats per tanques que dificultaven la permeabilitat per als vianants. L’objectiu principal d’aquesta remodelació que ja ha finalitzat era unificar la plaça amb espais d’estada i altres de pas.

Apertura de la plaza del Dos de Mayo

• Se han eliminado las barreras arquitectónicas para conseguir un espacio más integrador

Manises, 21 de junio de 2022.
Las obras de la plaza del Dos de Mayo ya han acabado y con ellas se ha conseguido recuperar este espacio para los vecinos y vecinas, puesto que se ha priorizado a los peatones. Con esta actuación se solucionan los problemas de accesibilidad y se eliminan barreras arquitectónicas.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha destacado que con esta obra “se ha creado una plaza con una plataforma única sin cambios de nivel que convierte la zona en un espacio más integrador, al mismo tiempo que es más sostenible”.

La obra, que cuenta con una subvención de la Generalitat dentro del programa Reconstruïm Pobless, ha consistido a ampliar las aceras peatonales, reducir la calzada y generar más espacios ajardinados, todo con una nueva pavimentación. También se ha renovado totalmente el parque infantil con una instalación que representa un castillo con diferentes zonas lúdicas destinadas en todas las edades y se ha colocado nuevo mobiliario urbano.

Por otra parte, se ha mejorado el alumbrado con sistemas más sostenibles mediante una distribución más eficaz y un sistema de alcantarillado que mejora el drenaje de la plaza para evitar acumulación de agua.

Hasta ahora, la plaza estaba conformada por dos isletas triangulares, los espacios de las cuales estaban limitados por vallas que dificultaban la permeabilidad peatonal. El objetivo principal de esta remodelación que ya ha finalizado era unificar la plaza con espacios de estancia y otras de paso.

Apertura Plaza Dos de Mayo

Apertura Plaza dos de Mayo


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies