Aprobado el convenio con la Entidad de Gestión y Modernización Aeropuerto Manises

Aprovat el conveni amb l’Entitat de Gestió i Modernització Aeroport Manises

Manises, 19 de setembre de 2022. El ple de l’Ajuntament de Manises ha aprovat per unanimitat de tots els grups el conveni de col·laboració amb l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Aeroport Manises per tal d’avançar en la promoció d’aquesta àrea industrial.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, ha indicat que amb aquest projecte “augmentem la col·laboració amb el món empresarial amb l’objectiu de millorar els serveis, infraestructures i donacions del Parc Empresarial Aeroport”.

La finalitat de l’EGM, promoguda per l’associació Así Manises, es treballar conjuntament amb l’Ajuntament potenciant el nostre entorn empresarial fent més competitives les nostres empreses i atraure noves inversions.

El projecte de conveni es va aprovar en el ple extraordinari que va tindre lloc el passat dijous 15 de setembre.

Aprobado el convenio con la Entidad de Gestión y Modernización Aeropuerto Manises

Manises, 19 de septiembre de 2022. El pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado por unanimidad de todos los grupos el convenio de colaboración con la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) Aeropuerto Manises para avanzar en la promoción de esta área industrial.

La regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, ha indicado que con este proyecto “aumentamos la colaboración con lo mi empresarial con el objetivo de mejorar los servicios, infraestructuras y donaciones del Parque Empresarial Aeropuerto”.

La finalidad de la EGM, promovida por la asociación Así Manises, es trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento potenciando nuestro entorno empresarial haciendo más competitivas nuestras empresas y atraer nuevas inversiones.

El proyecto de convenio se aprobó en el pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado jueves 15 de septiembre.

Aprobado el convenio con la EGM Aeropuerto Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies