Aprobado por unanimidad el reglamento municipal para clubes de convivencia de jubilados

Todos los grupos municipales votaron a favor y desearon que los hogares puedan abrir pronto porque los mayores recuperan un espacio colectivo de convivencia.

Logo Ayuntamiento Manises

El Ple aprova per unanimitat el reglament municipal per als clubs de convivència de jubilats

29 desembre 2020. El Ple de desembre de l’Ajuntament de Manises va aprovar ahir, per unanimitat, el Reglament Municipal per als clubs de convivència de persones jubilades i pensionistes. Tots els grups municipals votaren a favor i desitjaren que les llars puguen obrir prompte perquè els majors recuperen un espai col·lectiu de convivència.

Este nou reglament tracta d’actualitzar l’anterior que estava actiu des de novembre de 1996 i donar resposta a antigues reivindicacions de les Juntes de Govern dels clubs municipals.

En aquest sentit, s’han actualitzat les funcions dels òrgans que integren els diferents clubs de convivència; modificat la duració dels mandats de les Juntes de Govern dels Clubs que passen de tres a quatre anys i establert un nou títol de règim d’ús de les instal·lacions, establint els horaris dels centres i de dinars i sopars.

D’altra banda, el Ple va debatre l’aprovació del Reglament del Consell Municipal de Persones Majors, que, encara que també es va aprovar per unanimitat, va necessitar de l’aclariment per part de l’equip de govern de com s’acabava de conformar el Consell. Recordem, que aquest organisme de participació integra a una persona de cada grup polític municipal.


En la sessió plenària també es van explicar els canvis pel que fa a l’acte dels Reis d’Orient que ha sigut modificat a causa de les noves mesures per fer front a la Covid-19. El dia 5 de gener per la vesprada, el Reis d’Orient recorreran els carrers de la ciutat en un cotxe descapotable des d’on saludaran als xiquets i les xiquetes, que hauran d’esperar l’arribada de ses majestats des de les seues cases. És molt important, tal com explicaren des de l’equip de govern, que les famílies contemplen l’arribada dels reis des dels balcons o patis de les cases, per tal d’evitar aglomeracions.

Finalment, el ple va acabar amb els millors desitjos de l’alcalde cap a la corporació municipal. Així mateix, el primer edil va desitjar un bon any 2021 i unes bones festes nadalenques.

El Pleno aprueba por unanimidad el reglamento municipal para los clubes de convivencia de jubilados

29 diciembre 2020. El Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Manises aprobó ayer, por unanimidad, el Reglamento Municipal para los clubes de convivencia de personas jubiladas y pensionistas. Todos los grupos municipales votaron a favor y desearon que los hogares puedan abrir pronto porque los mayores recuperan un espacio colectivo de convivencia.

Este nuevo reglamento trata de actualizar el anterior que estaba activo desde noviembre de 1996 y dar respuesta a antiguas reivindicaciones de las Juntas de Gobierno de los clubes municipales.

En este sentido, se han actualizado las funciones de los órganos que integran los diferentes clubes de convivencia; modificado la duración de los mandatos de las Juntas de Gobierno de los Clubes que pasan de tres a cuatro años y establecido un nuevo título de régimen de uso de las instalaciones, estableciendo los horarios de los centros y de comidas y cenas.

Por otro lado, el Pleno debatió la aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores, que, aunque también se aprobó por unanimidad, necesitó de la aclaración por parte del equipo de gobierno de cómo se acababa de conformar el Consejo. Recordamos que este organismo de participación integra a una persona de cada grupo político municipal.

En la sesión plenaria también se explicaron los cambios en cuanto al acto de los Reyes de Oriente que ha sido modificado a causa de las nuevas medidas para hacer frente a la Covid-19. El día 5 de enero por la tarde, el Reyes de Oriente recorrerán las calles de la ciudad en un coche descapotable desde donde saludarán a los niños y las niñas, que tendrán que esperar la llegada de sus majestades desde sus casas. Es muy importante, tal como explicaron desde el equipo de gobierno, que las familias contemplen la llegada de los reyes desde los balcones o patios de las casas para evitar aglomeraciones.

Finalmente, el pleno acabó con los mejores deseos del alcalde hacia la corporación municipal. Así mismo, el primer edil deseó un buen año 2021 y unas felices fiestas navideñas.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies