Asociaciones e Instituciones de l´Horta Sud aprueban el corredor verde propuesto por el Consell pero reclaman renaturalizar también el nuevo cauce

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Associacions i institucions de l’Horta Sud aproven el corredor verd proposat pel Consell però reclamen renaturalitzar també el llit nou

Des de l’aliança Serà Horta Sud 2030 manifesten la importància de seguir treballant en les connexions com una de les principals mancances en mobilitat sostenible, però demanen que no s’oblide la part sud

Torrent, 29 de setembre de 2021 | Les associacions, institucions públiques i empreses que conformen l’aliança Serà Horta Sud 2030 han manifestat la seua enhorabona a la Generalitat per la proposta de connexió i renaturalització integral de l’antic llit del Túria, però reclamen que es tinga en compte també l’Horta Sud i que es repare la ferida històrica provocada pel canvi del curs del riu.

Les associacions i institucions públiques que integren la plataforma Serà Horta Sud 2030 han valorat positivament la proposta presentada dilluns pel Consell de la Generalitat per a connectar i renaturalitzar de forma integral l’antic llit del Túria. Així i tot, animen a l’administració a què se seguisca treballant per reparar la ferida històrica que va provocar la modificació del curs del riu en els municipis de l’Horta Sud.

Per Toni Velarde, membre del Col·lectiu Soterranya, la proposta de projecte “és il·lusionant”, al “posar el focus en la connectivitat entre municipis”. Segons Velarde, aquest és un dels principals problemes per a afavorir la mobilitat sostenible en el territori, “tal com va constatar l’informe sobre l’estat de la mobilitat ciclista en la comarca presentat fa dues setmanes per l’aliança Serà Horta Sud 2030”.

Però les entitats i institucions de l’Horta Sud demanen que s’intervinga també en el llit nou. Aquesta proposta es va plantejar ja en l’any 2009 en el suplement de la revista Papers de l’Horta, proposant que es connectessen els dos parcs naturals, i fa dos anys per l’Ajuntament de València, que va presentar un projecte de renaturalització del llit nou.

En una línia similar, el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha afegit que és “imprescindible” que la Generalitat i la resta d’administracions competents “comencen a mirar també cap als municipis situats al sud de València”. Huerta, ha reclamat que es treballe per posar fi a “una ferida històrica que divideix i afebleix als municipis de l’Horta Sud”.

Finalment, la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha recordat que des de la institució que aglutina als vint municipis de l’Horta Sud s’està treballant activament per aconseguir una infraestructura de mobilitat sostenible vertebrada en la comarca i que cal que els fons europeus Next Generation, amb els quals es pretén finançar aquest projecte, també arriben a la resta de municipis de l’Horta Sud.


PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Asociaciones e Instituciones de l’Horta Sud aprueban el corredor verde propuesto por el Consell pero reclaman renaturalizar también el nuevo cauce

Desde la alianza Serà Horta Sud 2030 manifiestan la importancia de seguir trabajando en las conexiones como una de las principales carencias en movilidad sostenible, pero piden que no se olvide la parte sur

Torrent, 29 de septiembre de 2021 | Las asociaciones, instituciones públicas y empresas que conforman la alianza Serà Horta Sud 20330 han manifestado su enhorabuena a la Generalitat por la propuesta de conexión y renaturalización integral del antiguo cauce del Túria, pero reclaman que se tenga en cuenta también a l’Horta Sud y que se repare la herida histórica provocada por el cambio del curso del río.

Las asociaciones e instituciones públicas que integran la plataforma Serà Horta Sud 2030 han valorado positivamente la propuesta presentada este lunes por el Consell de la Generalitat para conectar y renaturalizar de forma integral el antiguo cauce del Túria. Así y todo, han animado a la administración a que se siga trabajando para reparar la herida histórica que provocó la modificación del curso del río en los municipios de l’Horta Sud.

Según Toni Velarde, miembro del Col·lectiu Soterranya, la propuesta de proyecto “es ilusionante”, al “poner el foco en la conectividad entre municipios”. Para Velarde, este es uno de los principales problemas para favorecer la movilidad sostenible en el territorio, “como constató el informe sobre el estado de la movilidad ciclista en la comarca presentado hace dos semanas por la alianza Serà Horta Sud 2030”.

Pero las entidades e instituciones de l’Horta Sud piden que se intervenga también en el cauce nuevo. Esta propuesta se planteó ya en el año 2009 en el suplemento del a revista Papers de l’Horta, proponiendo que se conectasen los dos parques naturales, y hace dos años por el Ayuntamiento de València, que presentó un proyecto de renaturalización del nuevo cauce.

En una línea similar, el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha añadido que es “imprescindible” que la Generalitat y el resto de administraciones competentes “empiecen a mirar también hacía los municipios que se encuentran en el sur de València”. Huerta, ha reclamado que se trabaje para poner fin a “una herida histórica que divide y debilita a los municipios de l’Horta Sud”.

Finalmente, la presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha recordado que des de la institución que aglutina a los veinte municipios de l’Horta Sud se está trabajando activamente para conseguir una infraestructura de movilidad sostenible vertebrada en la comarca y que es necesario que los fondos europeos Next Generation, con los que se pretende financiar este proyecto, también lleguen al resto de municipios de l’Horta Sud.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

 

Presentación informe de Movilidad

Presentación informe de Movilidad


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies