Cabalgata de la Cerámica 2022

Gran èxit a la Cavalcada de la Ceràmica

• L’acte va tindre lloc el 18 de juliol, vespra de la festivitat de les Santes Justa i Rufina

Manises, 21 de juliol de 2022.
L’últim dels actes de les Festes de 2022 de Manises, i el més emotiu per a tots els manisers i maniseres, és la Cavalcada de la Ceràmica, una tradició centenària única a tot el món que ha rebut el reconeixement de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana.

El passat 18 de juliol, la Clavaria de les Santes Justa i Rufina, patrones de la ciutat i de la ceràmica, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manises, regalaren més de 20.000 peces de ceràmica que es repartiren des de huit carrosses engalanades per a l’ocasió.

Així, la vespra de la festivitat de les Santes Escudelleres, veïnat i visitants eixiren al carrer per tot el recorregut de la Cavalcada per a recollir una de les peces ceràmiques creades amb les mans dels nostres artesans i artesanes, i empreses locals que mantenen una tradició de més de set segles.

Any rere any, la peça més cobejada per totes les persones participants és el plat de les Santes, amb la imatge de Justa i Rufina i la data de l’any de la festa, i també la tradicional escuraeta. Durant el recorregut es repartiren tota mena d’objectes ceràmics com safates, cossiols, plats, pitxers, bols, morters o tasses des de les carrosses.

Gran éxito de la Cabalgata de la Cerámica

• El acto tuvo lugar el 18 de julio, víspera de la festividad de las Santas Justa y Rufina

Manises, 21 de julio de 2022.
El último de los actos de las Fiestas de 2022 de Manises, y el más emotivo para todos los maniseros y maniseras, es la Cabalgata de la Cerámica, una tradición centenaria única en todo el mundo que ha recibido el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana.

El pasado18 de julio, la Clavaría de las Santas Justa y Rufina, patronas de la ciudad y de la cerámica, con la colaboración del Ayuntamiento de Manises, regalaron más de 20.000 piezas de cerámica que se reparten desde ocho carrozas engalanadas para la ocasión.

Así, la víspera de la festividad de las Santas Escudelleres, vecindario y visitantes salieron a la calle por todo el recorrido de la Cabalgata para recoger una de las piezas cerámicas creadas con las manos de nuestros artesanos y artesanas, y empresas locales que mantienen una tradición de más de siete siglos.

Año tras año, la pieza más codiciada por todas las persones participantes es el plato de las Santas, con la imagen de Justa y Rufina y la fecha del año de la fiesta, y también la tradicional escuraeta. Durante el recorrido se repartieron todo tipo de objetos cerámicos como bandejas, macetas, platos, jarras, boles, morteros o tazas desde las carrozas.

Cabalgata de la Cerámica 2022

Cabalgata de la Cerámica 2022

Cabalgata de la Cerámica 2022

Cabalgata de la Cerámica 2022


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies