Celebración del Consejo Local de Comercio de Manises

Celebració del Consell Local de Comerç de Manises


Manises, 20 de maig de 2021.
Ahir va tindre lloc el consell local de Comerç de l'Ajuntament de Manises una reunió realitzada entre l'alcalde de Manises i també responsable de l'àrea de Comerç, Jesús Borràs i Sanchis i les tres associacions maniseras: Així Manises, ASCOMA i Associació del Mercat Els Pins.

En aquest consell que es realitza periòdicament, es va presentar la campanya de digitalització del Comerç "Manises On" que l'Ajuntament durà a terme mitjançant una subvenció de la Cambra de Comerç. També es va avaluar la campanya “Comprar a Manises et dóna més” i, finalment, es van coordinar les activitats previstes per a desenvolupar durant el segon semestre sempre amb el punt de mira en l'evolució de la pandèmia del COVID 19.

Celebración del Consejo Local de Comercio de Manises


Manises, 20 de mayo de 2021.
Ayer tuvo lugar el consejo local de Comercio del Ayuntamiento de Manises una reunión realizada entre el alcalde de Manises y también responsable del área de Comercio,  Jesús Borràs i Sanchis y las tres asociaciones maniseras: Así Manises, ASCOMA y Asociación del Mercado Los Pinos.

En este consejo que se realiza periódicamente, se presentó la campaña de digitalización del Comercio "Manises On" que el Ayuntamiento va a llevar a cabo mediante una subvención de la Cámara de Comercio. También se evaluó la campaña “Comprar en Manises te da más” y, por último, se coordinaron las actividades previstas para desarrollar durante el segundo semestre siempre con el punto de mira en la evolución de la pandemia del COVID 19.

Consejo Local de Comercio de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies