Comienzan las obras de la piscina de verano con una inversión de 800.000 euros

Comencen les obres de la piscina d’estiu amb una inversió de 800.000 euros

• La zona infantil es renova completament  i comptarà amb jocs aquàtics

Manises, 18 de gener de 2022.
La piscina d’estiu es renova amb les obres que acaben de començar i que se centren en la construcció d’un nou vas infantil amb una zona de jocs aquàtics dissenyats per a diferents edats. La inversió total de la intervenció és de més de 790.000 euros.

S’està construint una nova piscina infantil més moderna i divertida, la qual comptarà amb tres àrees diferenciades: zona de splash sense profunditat amb dolls d’aigua, zona de platja amb una lleugera pendent, i zona de bany per a xiquets i xiquetes amb una profunditat d’entre 30 i 60 centímetres.

També s’intervendrà al vas gran reduint la profunditat per a convertir-lo en una piscina polivalent segons la normativa. Així es diferencia la zona d’activitats, pensada per a aquagym, ioga aquàtic i d’altres amb un tobogan, i altra per a natació, cursos i competicions.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, assenyala que les obres “són molt importants perquè la piscina es va construir fa molts anys i amb aquesta intervenció aconseguim ajustar-la a les necessitats socials de la població,  a les noves especificacions tècniques i la fem més sostenible”.

Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, Rafael Mercader, ha explicat que “es tracta d'una obra de gran envergadura que donarà un servei a la ciutadania de Manises i evitara que hagen d'anar a altres municipis a gaudir d'una piscina lúdica a l'estiu”.

A banda de les obres als dos vasos, també s’actua en la urbanització de les instal·lacions, millorant la qualitat dels paviments i l’accessibilitat a tots els elements del recinte. Els itineraris per als vianants i la connexió entre els vasos estan adaptats d’actuacions anteriors, i ara s’eliminaran les barreres visuals que encara es mantenen i s’instal·larà una cadira adaptada d’accés a la piscina.

Es manté la zona de pícnic dotada amb ombra natural d’arbres al nord de la parcel·la i s’afegix una ombra més front als vestuaris, prop de la piscina gran. Respecte a les zones d’esbarjo, s’amplia l’espai amb arbres i gespa per a ús familiar. Per a això s’augmenta la superfície cap a l’oest, prenent sòl municipal del poliesportiu.

Per últim, també està prevista la construcció d’un bar cafeteria al recinte de la piscina que donarà servei a tot el poliesportiu durant tot l’any.

Comienzan las obras de la piscina de verano con una inversión de 800.000 euros

• La zona infantil  se renueva completamente y contará con juegos acuáticos

Manises, 18 de enero de 2022.
La piscina de verano se renueva con las obras que acaban de comenzar y que se centran en la construcción de un nuevo vaso infantil con una zona de juegos acuáticos diseñados para diferentes edades. La inversión total de la intervención es de más de 790.000 euros.

Se está construyendo una nueva piscina infantil más moderna y divertida, que contará con tres áreas diferenciadas: zona de splash sin profundidad con chorros de agua, zona de playa con una ligera pendiente, y zona de baño para niños y niñas con una profundidad de entre 30 y 60 centímetros.

También se intervendrá en el vaso grande reduciendo la profundidad para convertirlo en una piscina polivalente según la normativa. Así, se diferencia la zona de actividades, pensada para aquagym o yoga acuático con un tobogán, y otra para natación, cursos y competiciones.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, señala que las obras “son muy importantes porque la piscina se construyó hace muchos años y con esta intervención conseguimos ajustarla a las necesidades sociales de la población, a las nuevas especificaciones técnicas y además la hacemos más sostenible”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Mercader, ha explicado que “se trata de una obra de gran envergadura que dará un servicio a la ciudadanía de Manises y evitara que tengan que ir a otros municipios a disfrutar de una piscina lúdica en verano”.

Además de las obras en los dos vasos, también se actúa en la urbanización de las instalaciones, mejorando la calidad de los pavimentos y la accesibilidad en todos los elementos del recinto. Los itinerarios para peatones y la conexión entre los vasos están adaptados de actuaciones anteriores, y ahora se eliminarán las barreras visuales que aún se mantienen y se instalará una silla adaptada de acceso a la piscina.

Se mantiene la zona de pícnic dotada de sombra natural de árboles al norte de la parcela y se añade una sombra más frente a los vestuarios, cerca de la piscina grande. Respecto a las zonas de esparcimiento, se amplía el espacio con árboles y césped para uso familiar. Para ello se aumenta la superficie hacia el oeste, cogiendo suelo municipal del polideportivo.

Por último, también está prevista la construcción de un bar cafetería en el recinto de la piscina que dará servicio a todo el polideportivo durante todo el año.

Piscina Manises

Plano renovación piscina Manises

Nueva zona de niños Piscina Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies