Comienzan las obras para convertir la antigua estación de Renfe en oficina de turismo

Comencen les obres per a convertir l’antiga estació de Renfe en oficina de turisme


• L’edifici no s’usa des de 2005, quan es va tancar la línia de rodalies entre València i Riba-roja

Manises, 28 d'abril de 2022.
Les obres per a convertir l’antiga estació de Renfe de Manises en la nova oficina de turisme de la ciutat ja han començat. L’edifici, que no s’usa des del 2005, quan es va tancar la línia de rodalies entre València i Riba-roja de Túria, va ser cedit a l’Ajuntament el 2018.

La instal·lació de la nova oficina de Turisme, ubicada actualment a l’edifici El Arte, permetrà que aquest servei dispose de més espai i estiga en un lloc molt més visible, al costat de la parada del metro de Manises, amb l’objectiu de fomentar el turisme al municipi.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha explicat que “amb aquesta actuació aconseguim dos objectius: rehabilitar un edifici emblemàtic per a la història del municipi i situar la nova oficina de turisme en un punt estratègic de la ciutat per a l'atenció de visitants”.

Les obres consisteixen en la rehabilitació de l’edifici i el condicionament de la planta baixa com a nova oficina de turisme, més moderna i amb més serveis. A la planta alta s’ubicarà una sala multifuncional per a dur a terme exposicions i altres activitats.

Per la seua part, el regidor d’Hisenda i Turisme, Àngel Mora, ha mostrat la seua satisfacció perquè el projecte veja per fi la llum. “Duem molt de temps treballant en aquest projecte, que suposa una gran inversió per a l’Ajuntament, i esperem que les obres vagen fent-se amb normalitat per a poder disfrutar prompte del nou edifici, que segur que servirà per a impulsar el turisme a la nostra ciutat".  

L’estació, que té un gran valor historicosocial, artístic, arquitectònic i territorial, és un edifici rectangular de dues plantes, amb una superfície construïda de 305 m2 per planta i conformat amb obra de fàbrica de rajola i maçoneria, i façana lluïda. La decoració ceràmica data de 1974 amb revestiments de taulelleria manisera en diferents punts i un sòcol que recorre l’exterior de tot l’edifici amb murals ceràmics que fan referència al ferrocarril.

La planta baixa tenia un ampli vestíbul on es trobava la sala d’espera, les taquilles, el magatzem i el gabinet de circulació, mentre que la planta superior estava destinada a l’habitatge dels ferroviaris que hi treballaven. L’origen de l’immoble es remunta a la inauguració del tram València-Manises el 1889, dins de la línia de ferrocarril València-Llíria.

L’emblemàtic edifici de l’estació de Renfe de Manises va ser cedit a l’Ajuntament el 2018 en un acord signat amb la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en el qual s’especificava que seria el consistori l’encarregat de dur a terme les obres de rehabilitació i condicionament.

Comienzan las obras para convertir la antigua estación de Renfe en oficina de turismo


• El edificio está sin uso desde 2005, cuando se cerró la línea de cercanías entre Valencia y Riba-roja

Manises, 28 de abril de 2022.
Las obras para convertir la antigua estación de Renfe de Manises en la nueva oficina de turismo de la ciudad ya han empezado. El edificio, que está sin uso desde 2005, cuando se cerró la línea de cercanías entre València y Riba-roja, fue cedido en el Ayuntamiento el 2018.

La instalación de la nueva oficina de Turismo, ubicada actualmente en el edificio El Arte, permitirá que este servicio dispongo de más espacio y esté en un lugar mucho más visible, junto a la parada de metro de Manises, con el objetivo de fomentar el turismo en el municipio.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha explicado que “con esta actuación conseguimos dos objetivos: rehabilitar un edificio emblemático para la historia del municipio y situar la nueva oficina de turismo en un punto estratégico de la ciudad para la atención de los visitantes”.

Las obras consisten en la rehabilitación del edificio y el acondicionamiento de la planta baja como nueva oficina de turismo, más moderna y con más servicios. En la planta alta se ubicará una sala multifuncional para llevar a cabo exposiciones y otras actividades.

Por su parte, el regidor de Hacienda y Turismo, Àngel Mora, ha mostrado su satisfacción por que el proyecto vea por fin la luz. “Llevamos mucho de tiempo trabajando en este proyecto, que supone una gran inversión para el ayuntamiento, y esperamos que las obras transcurran con normalidad para poder disfrutar pronto del nuevo edificio, que seguro que servirá para impulsar el turismo en nuestra ciudad".

La estación, que tiene un gran valor histórico-social, artístico, arquitectónico y territorial, es un edificio rectangular de dos plantas, con una superficie construida de 305 m² por planta y conformado con obra de fábrica de baldosa y masonería y fachada lucida. La decoración cerámica data de 1974 con revestimientos de azulejería manisera en diferentes puntos y un zócalo que recorre exteriormente todo el edificio con murales cerámicos que hacen referencia al ferrocarril.

La planta baja alojaba un amplio vestíbulo donde se encontraba la sala de espera, las taquillas, el almacén y el gabinete de circulación, mientras que la superior estaba destinada a la vivienda de los ferroviarios que trabajaban allí. El origen del inmueble se remonta a la inauguración del tramo de València-Manises en 1889, dentro de la línea de ferrocarril de València-Llíria.

El emblemático edificio de la estación de Renfe de Manises fue cedido al Ayuntamiento en 2018 en un acuerdo firmado con la Consellería de Vivienda y Obras Públicas y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en el que se especificaba que sería el consistorio el encargado de llevar a cabo las obras de rehabilitación y acondicionamiento.

Obras nueva oficina de turismo en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:






 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies