Continúa abierto el plazo de la segunda fase del Plan Resistir

Continua obert el termini de la segona fase del Pla Resistir

Manises, 13 de maig de 2021. El pla Resistir, és un pla de xoc per a ajudar econòmicament els sectors més afectats per les restriccions sanitàries. Està cofinanciat entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els ajuntaments. Manises té assignada una partida total de 845.540 € dels quals ja s’han concedit 335.224,14 € en una primera fase.

Les ajudes directes de la segona fase d’aquest Pla Resistir, es troben obertes en l’actualitat i es podran sol·licitar fins el 26 de maig de 2021. Ara s’inclouen sectors empresarials que no figuraven en l'annex que el Decret Llei va publicar en el seu moment, atés que s'ha observat que també vénen arrossegant una situació de pèrdues econòmiques.

Segons paraules de la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, “en aquesta segona fase donem l’oportunitat de beneficiar-se de les ajudes a altres sectors afectats per la pandèmia de la COVID19 per tal de tractar d’ajudar a quantes més empreses, millor”.

El termini per a presentar les sol·licituds d'aquesta ampliació és de 30 dies naturals a partir de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

Tota la informació disponible en:
https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=28242
https://manises.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JWAAL4KMZW44944ULFFK&modo=abrir

Continúa abierto el plazo de la segunda fase del Plan Resistir

Manises, 13 de mayo de 2021. El plan Resistir, es un plan de choque para ayudar económicamente los sectores más afectados por las restricciones sanitarias. Está cofinanciado entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y los ayuntamientos. Manises tiene asignada una partida total de 845.540 € de los cuales ya se han concedido 335.224,14 € en una primera fase.

Las ayudas directas de la segunda fase de este Plan Resistir, se encuentran abiertas en la actualidad y se podrán solicitar hasta el 26 de mayo de 2021. Ahora se incluyen sectores empresariales que no figuraban en el anexo que lo Decreto Ley publicó en su momento, dado que se ha observado que también vienen arrastrando una situación de pérdidas económicas.

Según palabras de la regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, “en esta segunda fase damos la oportunidad de beneficiarse de las ayudas a otros sectores afectados por la pandemia de la COVID19 para tratar de ayudar a cuántas más empresas, mejor”.

El plazo para presentar las solicitudes de esta ampliación es de 30 días naturales a partir de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Toda la información disponible en:
https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=28242
https://manises.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JWAAL4KMZW44944ULFFK&modo=abrir


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies