Continúan los trabajos en el río Turia a su paso por Manises

Continuen els treballs en el riu Túria al seu pas per Manises

• Una actuació de quasi 3 milions d'euros per a combatre la canya invasora en el llit

Manises, 28 de març de 2023.
Continuen els treballs de neteja i replantació de vegetació en el riu Túria al seu pas per la localitat de Manises. El projecte, que comença ara, compta amb una inversió de quasi 3 milions d'euros en pràcticament tot el llit del Túria i és la segona fase del qual ja s'ha dut a terme recentment, amb l'objectiu principal de combatre la canya invasora.

L'Ajuntament de Manises ha participat en la jornada de coordinació per a començar els treballs de retirada de la canya invasora i donar principi dels treballs de replantació de vegetació de ribera. Per a concloure l'esdeveniment, celebrat a Vilamarxant, es va realitzar una plantació simbòlica dels primers arbres per a recuperar el nostre riu Túria.

Segons el regidor de Medi ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, “amb aquesta nova inversió acabarem de recuperar les zones de riu que conviuen amb els municipis confrontants, especialment Manises es veurà beneficiada en els 8 quilòmetres que transcorren pel nostre municipi”.

Està previst que els treballs comencen en la zona de Manises, Quart i Paterna entre mediats d'abril i principis de maig, poc temps després de podran veure les millores del riu. A més, a partir del mes d'octubre aquesta prevista la replantació de vegetació de ribera en la zona de Manises i mentre continuen els treballs de manteniment i neteja del riu.

Continúan los trabajos en el río Turia a su paso por Manises

• Una actuación de casi 3 millones de euros para combatir la caña invasora en el cauce

Manises, 28 de marzo de 2023.
Continúan los trabajos de limpieza y replantación de vegetación en el río Turia a su paso por la localidad de Manises. El proyecto, que comienza ahora, cuenta con una inversión de casi 3 millones de euros en prácticamente todo el cauce del Turia y es la segunda fase del que ya se ha llevado a cabo recientemente, con el objetivo principal de combatir la caña invasora.

El Ayuntamiento de Manises ha participado en la jornada de coordinación para comenzar los trabajos de retirada de la caña invasora y dar comienzo de los trabajos de replantación de vegetación de ribera. Para concluir el evento, celebrado en Villamarchante, se realizó una plantación simbólica de los primeros árboles para recuperar nuestro río Turia.

Según el concejal de Medio ambiente del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, “con esta nueva inversión terminaremos de recuperar las zonas de río que conviven con los municipios colindantes, especialmente Manises se verá beneficiada en los 8 kilómetros que transcurren por nuestro municipio”.

Está previsto que los trabajos empiecen en la zona de Manises, Quart y Paterna entre mediados de abril y principios de mayo, poco tiempo después de podrán ver las mejoras del río. Además, a partir del mes de octubre esta prevista la replantación de vegetación de ribera en la zona de Manises y mientras continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza del río.

Trabajos de limpieza del Río Turia a su paso por Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies