Dos calles de Manises llevan los nombres de maniseros represaliados

Dos carrers de Manises porten els noms de manisers represaliats

• Van ser afusellats en l’exercici legítim dels seus càrrecs en juliol de 1940

Manises, 29 de juny de 2022.
Dos carrers de Manises porten des d’ahir els noms de dos manisers víctimes de la repressió franquista en l’exercici legítim del seu càrrec: Antonio Alcácer Agustina, que va ser tinent d’alcalde de la nostra ciutat, i Gabriel López Català, que va ser regidor de la corporació.

L’acte de reconeixement celebrat ahir és un acord de la Regidoria de Memòria Històrica i l’associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 127 de Paterna, el president de la qual és net d’un dels represaliats, i es fa a petició d’ambdues famílies.

La regidora de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Manises, Pilar Molina, ha indicat que “amb aquest reconeixement volem recuperar la memòria d’aquests manisers que foren víctimes en el seu moment i oblidats després durant dècades” i ha explicat que “en 2006 es va fer un acord plenari per posar els noms a 17 carrers de Manises a víctimes de la repressió, deu dels quals ja estan adjudicats”.

A banda de la retolació i inauguració d’aquests dos carrers, està previst que pròximament s’adjudiquen la resta de vies i es puguen posar els noms de les altres persones represaliades per les seues idees.

En l’acte, al que van assistir familiars dels represaliats, es van destapar els senyals amb els noms d’Antonio Alcácer Agustina i Gabriel López Català instal·lats als dos carrers de la zona de Faitanar.

Dos calles de Manises llevan los nombres de maniseros represaliados

• Fueron fusilados en el ejercicio legítimo de sus cargos en julio de 1940

Manises, 29 de junio de 2022.
Dos calles de Manises llevan desde ayer los nombres de dos maniseros víctimas de la represión franquista en el ejercicio legítimo de su cargo: Antonio Alcácer Agustina, que fue teniente de alcalde de nuestra ciudad, y Gabriel López Català, que fue regidor de la corporación.

El acto de reconocimiento celebrado ayer es un acuerdo de la Concejalía de Memoria Histórica y la asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 127 de Paterna, el presidente de la cual es nieto de uno de los represaliados, y se hace a petición de ambas famílias.

La concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Molina, ha indicado que “con este reconocimiento queremos recuperar la memoria de estos manisers que fueron víctimas en su momento y olvidados después durante décadas” y ha explicado que “en 2006 se hizo un acuerdo plenario para poner los nombres a 17 calles de Manises a víctimas de la represión, diez de las cuales ya están adjudicadas”.

Además del rotulado e inauguración de estas dos calles, está previsto que próximamente se adjudican el resto de vías y se puedan poner los nombres de las otras personas represaliadas por sus ideas.

En el acto, al que asistieron varios familiares, se destaparon las señales con los nombres de Antonio Alcácer Agustina y Gabriel López Català instalados en las dos calles de la zona de Faitanar.

Antonio Alcacer Agustina, manisero represalidado

Gabriel López Català, manisero represaliado


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies