El alumnado de los talleres de empleo trabaja a buen ritmo

L’alumnat dels tallers d’ocupació treballa a bon ritme

• Els treballs s’han centrat principalment en jardineria i construcció

Manises, 20 d'octubre de 2022.
L’alumnat del Taller d’Ocupació Manises 2021 i el programa T’Avalem ha millorat vàries zones de la localitat, al mateix temps que ha aprés diferents tècniques. Les persones participants han rebut formació teoricopràctica en les especialitats de jardineria, construcció i administració.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, ha explicat que “amb aquests programes l’alumnat es prepara per a exercir un ofici, de manera que tenen més oportunitats per a accedir al mercat laboral”.

Els programes que estan en marxa actualment, i que s’han desenvolupat durant aquest any, són el Taller d’Ocupació Manises 2021 per a majors de 25 anys, en el qual es formen 36 persones, i el programa T’Avalem per a menors de 30, amb 24 joves.

L’alumnat del Taller d’Ocupació en l’especialitat de jardineria ha desenvolupat diferents treballs segons l’època de l’any, com preparació del terreny, elaboració d’esqueixos, instal·lació de l’hivernacle o plantació en jardineres, així com la millora del passeig de l’Horta i, en l’actualitat, en la prolongació del bosc urbà. Pel que fa a l’especialitat de construcció, han millorat les voreres en la mateixa zona, han construït el mur de separació de les grades a la Ciutat de l’Esport i han construït una escala al taller.

Per la seua part, els i les participants en el programa T’Avalem han fet diferents reparacions en els clubs de convivència, com ara les tasques de pintura i jardineria que han desenvolupat en el club de convivència de Sant Francesc.

El alumnado de los talleres de empleo trabaja a buen ritmo

• Los trabajos se han centrado principalmente en jardinería y construcción

Manises, 20 de octubre de 2022.
El alumnado del Taller de Empleo Manises 2021 y el programa T’Avalem ha mejorado varias zonas de la localidad, al mismo tiempo que ha aprendido diferentes técnicas. Las persones participantes han recibido formación teórico-práctica en las especialidades de jardinería, construcción y administración.

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, ha explicado que “con estos programas el alumnado se prepara para ejercer un oficio, de forma que tienen más oportunidades para acceder al mercado laboral”.

Los programas que están en marcha actualmente, y que se han desarrollado durante este año, son el Taller de Empleo Manises 2021 para mayores de 25 años, en el cual se forman 36 personas, y el programa T’Avalem para menores de 30, con 24 jóvenes.

El alumnado del taller de empleo en la especialidad de jardinería ha desarrollado diferentes trabajos según la época del año, como preparación del terreno, elaboración de esquejes, instalación del invernadero o plantación en jardineras, así como mejora del passeig de l'Horta y actualmente trabajan en la prolongación del bosque urbano. En cuanto a la especialidad de construcción, han mejorado las aceras en la misma zona, han construido el muro de separación de las gradas en la Ciudad del Deporte y han construido una escalera en el taller.

Por su parte, los y las participantes en el programa T’Avalem han hecho diferentes reparaciones en los clubes de convivencia, como las tareas de pintura y jardinería que han desarrollado en el de San Francisco.

Alumnos del Taller de Empleo Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies