El aparcamiento de la plaza Vicente Barberá ya es de titularidad municipal

L’aparcament de la plaça de Vicente Barberà ja és de titularitat municipal

• Pròximament es farà un sorteig de les 128 places disponibles en règim de lloguer mensual

Manises, 13 de desembre de 2022.
L’aparcament de la plaça de Vicente Barberà ja és de titularitat municipal, després que l’Ajuntament haja pogut finalitzar un llarg procés per a revertir la concessió. Pròximament, es durà a terme un sorteig per a accedir a una de les 128 places que s’ofereixen en règim de lloguer.

El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha explicat que “després de culminar amb èxit el procés administratiu, posem a disposició de la ciutadania de Manises places d’aparcament amb preus populars”. “Amb aquesta mesura donem solució a una reivindicació veïnal”, ha afegit el regidor.

L’aparcament públic es va construir l’any 2004 i es va adjudicar en aquell moment la gestió del servei a l’empresa Mertre S.A., la qual actualment es troba en concurs de creditors. Després de la tramitació del corresponent expedient administratiu, l’Ajuntament va aprovar en sessió plenària resoldre dita adjudicació i s’ha fet càrrec de la gestió directa del servei, així com de la reparació de desperfectes i posada a punt de la instal·lació.

Ara es posa en marxa un sorteig per tal que tot el veïnat puga participar i tindre així una plaça d’aparcament en règim de lloguer. En total s’ofereixen 128 llocs, 122 per a automòbils, amb un preu de 37,99 euros al mes, i 6 per a motocicletes, per 19,54 euros mensuals.

Aquestes places d’aparcament es podran sol·licitar entre el 19 de desembre de 2022 i el 9 de gener de 2023 de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El 12 de gener es farà el sorteig a l’ajuntament de manera informàtica davant del secretari general de l’entitat, que en donarà fe.

El aparcamiento de la plaza Vicente Barberá ya es de titularidad municipal

 • Próximamente se hará un sorteo de las 128 plazas disponibles en régimen de alquiler mensual

Manises, 13 de diciembre de 2022.
El aparcamiento de la plaza Vicente Barberá ya es de titularidad municipal, después de que el Ayuntamiento ha podido finalizar un largo proceso para revertir la concesión. Próximamente se llevará a cabo un sorteo para acceder a una de las 128 plazas que se ofrecen en régimen de alquiler.

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Manises, Àngel Mora, ha explicado que “después de culminar con éxito el proceso administrativo, ponemos a disposición de la ciudadanía de Manises plazas de aparcamiento con precios accesibles”. “Con esta medida damos solución a una reivindicación vecinal”, ha añadido el regidor.

El aparcamiento público se construyó el año 2004 y se adjudicó en aquel momento la gestión del servicio a la empresa MERTRE S.A., la cual actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Después de la tramitación del correspondiente expediente administrativo, el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria resolver dicha adjudicación y se ha hecho cargo de la gestión directa del servicio, así como de la reparación de desperfectos y puesta a punto de la instalación.

Ahora se pone en marcha un sorteo para que todo el vecindario pueda participar y tener así una plaza de aparcamiento en régimen de alquiler. En total se ofrecen 128 puestos, 122 para automóviles, con un precio de 37,99 euros al mes, y 6 para motocicletas, por 19,54 euros mensuales.

Estas plazas se podrán solicitar entre el 19 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023 de manera telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento y presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). El 12 de enero se hará el sorteo en el Ayuntamiento de manera informática ante el secretario de la Corporación, que dará fe del mismo.

Parking Plaça Vicente Barberà

Plaza Vicente Barberà


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies