El archivo municipal de Manises abre una sección dedicada a la radio

L'arxiu municipal de Manises obri una secció dedicada a la ràdio


Manises, 9 de maig de 2023.
El 15 de gener del 2002, José María Hurtado Ríos, antic locutor esportiu de Ràdio Manises, presentava el seu llibre "Radio Manises 1955 – 1965 (Haz y Envés)”. En el mateix acte de presentació, l'autor va fer donació a l'arxiu municipal de la ciutat de tota la documentació que conservava d'aquella ràdio i que li va servir per a l'elaboració del llibre.

Aquesta documentació, ja digitalitzada al costat d'una altra de diferents seccions de l'arxiu municipal, ja estan disponibles en el Portal de Difusió de l'Arxiu, mostren l'abast i importància que aquesta emissora de ràdio va tindre, no sols a nivell local sinó també molt més allà, atés que la seua veu s'escoltava en gran part de la zona central de la província.

Aquella primera emissora va arribar a tindre una plantilla de 17 professionals i una àmplia i nova programació, incloent-hi festivals de música en directe des del propi estudie locutori o en exteriors com la desapareguda Terrassa dels Filtres i el Cinema Teatre Plus ultra.

Aquesta donació efectuada per José María Hurtado, només ha sigut el detonant per a la creació d'aquesta secció, perquè a pesar que aquella primitiva emissora només va aconseguir una dècada de vida, Manises va tornar a comptar posteriorment amb emissora pròpia. Primer amb Ràdio Lluna i després, fins als nostres dies amb Ràdio Manises 105.7 FM. Dues iniciatives més que demostren com de viu i present està aquest mitjà de comunicació a Manises i la comarca de l'Horta Sud.

Progressivament s'aniran incorporant més materials, entre ells enregistraments d'àudio com la del programa inaugural de Ràdio Lluna de l'11 de setembre de 1987 i un ampli repertori de fotografies.

Des d'aquestes línies animem a la ciutadania a participar i aportar material per a formar part del fons de la història de la nostra ciutat a través del correu arxiu@manises.es
Visita la web: www.arxiu.manises.es

El archivo municipal de Manises abre una sección dedicada a la radio


Manises, 9 de mayo de 2023.
El 15 de enero del 2002, José María Hurtado Ríos, antiguo locutor deportivo de Radio Manises, presentaba su libro "Radio Manises 1955 – 1965 (Haz y Envés)”. En el mismo acto de presentación, el autor hizo donación al archivo municipal de la ciudad de toda la documentación que conservaba de aquella radio y que le sirvió para la elaboración del libro.

Esta documentación, ya digitalizada junto a otra de diferentes secciones del archivo municipal, ya están disponibles en el Portal de Difusión del Archivo, muestran el alcance e importancia que esta emisora de radio tuvo, no sólo a nivel local sino también mucho más allá, dado que su voz se escuchaba en gran parte de la zona central de la provincia.

Aquella primera emisora llegó a tener una plantilla de 17 profesionales y una amplia y novedosa programación, incluyendo festivales de música en directo desde el propio estudio locutorio o en exteriores como la desaparecida Terraza de Los Filtros y el Cine Teatro Plus ultra.

Esta donación efectuada por José María Hurtado, sólo ha sido el detonante para la creación de esta sección, porque a pesar que aquella primitiva emisora sólo alcanzó una década de vida, Manises volvió a contar posteriormente con emisora propia. Primero con Ràdio Lluna y después, hasta nuestros días con Radio Manises la 105.7 FM. Dos iniciativas más que demuestran cómo de vivo y presente está este medio de comunicación en Manises y la comarca de l’Horta Sud.

Progresivamente se irán incorporando más materiales, entre ellos grabaciones de audio como la del programa inaugural de Ràdio Lluna del 11 de septiembre de 1987 y un amplio repertorio de fotografías.

Desde estas líneas animamos a la ciudadanía a participar y aportar material para formar parte del fondo de la historia de nuestra ciudad a través del correo arxiu@manises.es
Visita la web: www.arxiu.manises.es

Radio Manises

Archivo Radio Manises

Archivo Radio Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies