El archivo municipal recopila la historia de las fallas de Manises

L'arxiu municipal recopila la història de les falles de Manises


Manises, 10 de març de 2023.
L'Arxiu Municipal de Manises obri una nova finestra al món faller de Manises. Des del seu nou portal de difusió, les Falles de Manises tiren una mirada al seu passat en aquesta ciutat. Llibrets de falla, cartells i fotografies que testimonien ja quasi un segle de la història de les falles en aquesta ciutat. El document més antic és una reproducció del llibret de la falla que es va plantar en 1924 amb una sàtira dedicada especialment a la lentitud del tramvia que hauria d'unir la ciutat amb la capital.

El regidor d'arxiu de l'Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha indicat que "és molt important la col·laboració ciutadana per a poder documentar la nostra història, és informació valuoses que tenen els veïns i veïnes a les seues cases i que en traslladar-la a l'arxiu passen a ser una font de coneixement compartida amb la resta de la ciutadania".

Amb una certa discontinuïtat, la festa fallera queda documentada amb llibrets successius dels anys 1936, 1953, 1954 i 1955 i amb una interessant col·lecció de fotografies d'aquests anys centrals del segle XX realitzades pel fotògraf manisero José Gadea Luján.

Forma part del fons el llibret que en 1997 i de manera espectacular, va dedicar enter a Manises i la seua ceràmica, la falla de València, Francesc Climent, l'Uruguai i Marqués de Bellet i una autoedició de la història dels primers quaranta anys de la Falla Centre de Manises que va realitzar José Alcalde Castro, amb una documentada revisió exercici per exercici de la vida d'aquesta falla.


Aquesta secció de l'Arxiu Municipal està oberta a noves incorporacions amb les aportacions particulars de les comissions falleres i la seua gent. En breu s'inclouran també la col·lecció de llibrets fallers procedents del fons propi de l'Arxiu Municipal i el fons del qual fora Cronista Oficial de Manises, José María Moreno Royo. Es posarà a la disposició dels usuaris diferents publicacions sobre la festa fallera i algunes col·leccions fotogràfiques de caràcter particular.

Consulta tota la informació en http://arxiu.manises.es/  i si tens documentació que vulgues aportar a l'arxiu municipal de Manises, no dubtes a posar-te en contacte a través del correu electrònic arxiu@manises.es

El archivo municipal recopila la historia de las fallas de Manises


Manises, 10 de marzo de 2023.
El Archivo Municipal de Manises abre una nueva ventana al mundo fallero de Manises. Desde su nuevo portal de difusión, las Fallas de Manises echan una mirada a su pasado en esta ciudad. Llibrets de falla, carteles y fotografias que testimonian ya casi un siglo de la historia de las fallas en esta ciudad. El documento más antiguo es una reproducción del llibret de la falla que se plantó en 1924 con una sátira dedicada en especial a la lentitud del tranvía que debería unir la ciudad con la capital.

El concejal de archivo del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, ha indicado que "es muy importante la colaboración ciudadana para poder documentar nuestra historia, es información valiosas que tienen los vecionos y vecinas en sus casas y que al trasladarla al archivo pasan a ser una fuente de conocimiento compartida con el resto de la ciudadanía".

Con una cierta discontinuidad, la fiesta fallera queda documentada con llibrets sucesivos de los años 1936, 1953, 1954 i 1955 y con una interesante colección de fotografías de estos años centrales del siglo XX realizadas por el fotógrafo manisero José Gadea Luján.

Forma parte del fondo el llibret que en 1997 y de forma espectacular, dedicó entero a Manises y su cerámica, la falla de Valencia, Francesc Climent, Uruguay y Marqués de Bellet y una autoedición de la historia de los primeros cuarenta años de la Falla Centro de Manises que realizó José Alcalde Castro, con una documentada revisión ejercicio por ejercicio de la vida de esta falla.

Esta sección del Archivo Municipal está abierta a nuevas incorporaciones con las aportaciones particulares de las comisiones falleras y su gente. En breve se incluirán también la colección de llibrets falleros procedentes del fondo propio del Archivo Municipal y el fondo del que fuera Cronista Oficial de Manises, José María Moreno Royo. Se pondrá a disposición de los usuarios diferentes publicaciones sobre la fiesta fallera y algunas colecciones fotográficas de carácter particular.

Consulta toda la información en http://arxiu.manises.es/ y si tienes documentación que quieras aportar al archivo municipal de Manises, no dudes en ponerte en contacto a través del correo electrónico arxiu@manises.es

Fallas archivo municipal


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies