El Ayuntamiento crea cerca de 400 plazas de aparcamiento por las obras de la N-220

L’Ajuntament crea prop de 400 places d’aparcament per les obres de la N-220

• Ha començat l’adequació de dos solars per facilitar l’estacionament

Manises, 21 de setembre de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha començat les tasques d’adequació de dos solars per tal de crear prop de 400 places d’aparcament alternatiu. Es tracta de facilitar l’estacionament al veïnat de la zona més afectada per les obres de l’N-220 que està desenvolupant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha explicat que aquestes noves places d’aparcament “són una reivindicació dels veïns i veïnes de la zona, que s’han vist afectats pels treballs de la carretera i que necessiten nous espais mentre duren les obres”.

En concret, es tracta de la campa municipal que hi ha al costat de l’IES Rodrigo Botet i els terrenys de Salt del Moro, ubicats darrere de l’IES Pere Boïl i que són propietat d’Iberdrola, empresa amb la qual s’ha arribat a un conveni per a la seua adequació i utilització.

En el primer terreny s’ha iniciat la retirada de material inservible i la col·locació de la resta en una zona més reduïda d’aquest solar. Posteriorment s’instal·larà una tanca per separar la zona d’emmagatzematge de la d’aparcament, que serà anivellada i es pintaran les marques per als vehicles. En Salt del Moro s’està retirant material vegetal i adequant els terrenys amb l’objectiu d’igualar la superfície pera crear també noves places d’aparcament.

El Ayuntamiento crea cerca de 400 plazas de aparcamiento por las obras de la N-220

• Ha empezado la adecuación de dos solares para facilitar el estacionamiento

Manises, 21 de septiembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha empezado las tareas de adecuación de dos solares para crear cerca de 400 plazas de aparcamiento alternativo. Se trata de facilitar el estacionamiento al vecindario de la zona más afectada por las obras de la N-220 que está desarrollando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha explicado que estas nuevas plazas de aparcamiento “son una reivindicación de los vecinos y vecinas de la zona, que se han visto afectados por los trabajos de la carretera y que necesitan nuevos espacios mientras duran las obras”.

En concreto, se trata de la campa municipal que hay junto a la IES Rodrigo Botet y los terrenos de Salt del Moro, ubicados detrás del IES Pere Boïl y que son propiedad de Iberdrola, empresa con la cual se ha llegado a un convenio para su adecuación y utilización.

En el primer terreno se ha iniciado la retirada de material inservible y la colocación del resto en una zona más reducida de este solar. Posteriormente se instalará una valla para separar la zona de almacenamiento de la de aparcamiento, que será nivelada y se pintarán las marcas para los vehículos. En Salt del Moro se está retirando material vegetal y adecuando los terrenos con el objetivo de igualar la superficie pera crear también nuevas plazas de aparcamiento.

El Ayuntamiento crea cerca de 400 plazas de aparcamiento por las obras de la N-220

El Ayuntamiento crea cerca de 400 plazas de aparcamiento por las obras de la N-220


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies