El Ayuntamiento de Manises aprueba la delegación de competencias relativa al edificio Escuela Teatro

L’Ajuntament de Manises aprova la delegació  de competències  relativa a l’edifici Escola Teatre

• Educació assumirà les obres del teatre inacabat de Manises per a situar la secció del Conservatori Professional de Dansa
• El programa Edificant es farà càrrec de finalitzar les obres a cost zero per a la ciutadania

Manises, 3 de març de 2023.
El ple ordinari del mes de febrer ha aprovat la sol·licitud de delegació de les competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Manises, dins del Pla Edificant, relativa a la intervenció a executar en l'edifici Escola Teatre. Aquest punt ha sigut aprovat amb els vots a favor d’APM-Compromís (6), Podem (2) i Partit Popular (5); els vots en contra de PSOE (4) i Ciutadans (3) i l’abstenció de VOX (1).

Ara s’enviarà la memòria tècnica juntament amb el certificat de l’acord plenari a la Conselleria acceptant les delegacions de competències i posteriorment s’iniciaran els següents tràmits administratius,tal com s'ha dut a terme amb la resta de centres educatius de la localitat.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport serà l’encarregada de les obres de l’escola teatre després de més d'una dècada amb les obres paralitzades i amb l'edifici abandonat i en avançat estat de deterioració. El programa Edificant assumeix aquest projecte a cost zero per a la ciutadania de Manises i amb l'objectiu d'albergar la secció del Conservatori Professional de Dansa de València.

“Portem tota la legislatura treballant conjuntament amb la Conselleria per a trobar una solució definitiva al teatre. Hui podem dir que el teatre albergarà la futura secció del Conservatori Professional de Dansa de València”, explica Jesús Borràs, alcalde de Manises i regidor d'Educació. “Hem lluitat perquè aquesta solució no tinga cap cost per al consistori i, per consegüent, per a la ciutadania, ja que la Conselleria assumirà tot el cost de les obres”, ha remarcat Borràs.
 
La legislatura passada va acabar amb un compromís de la Conselleria d'Educació d'assumir les obres d'adequació del teatre com a Escola Superior de Dansa i d'Art Dramàtic. La diferència d'aquesta proposta amb l'actual és que mitjançant el programa Edificant es dotarà econòmicament el projecte per part d'Educació. “No és el mateix un compromís sense partida econòmica, que un compromís amb dotació econòmica per a materialitzar les obres. Ha passat de ser un compromís a ser una realitat”, argumenta Borràs.
 
Al llarg de molts mesos, les reunions i les visites han sigut una constant entre l'Ajuntament de Manises, la Direcció General d'Infraestructures Educatives i la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la qual depén el Conservatori Professional de Dansa, situat en l'actualitat a la ciutat de València. Precisament la precarietat de les actuals instal·lacions del conservatori ha sigut un dels motius per a decidir-se per Manises i incloure aquest edifici dins del programa Edificant. Les obres d'adequació de l'espai maniser com a secció de l'actual Conservatori estan valorades en quasi 16.000.000 €, la inversió més important des de fa dècades per part de la Generalitat en la localitat de l'Horta.

Segons explica el primer edil, “gràcies al programa Edificant, Manises posarà fi a un dels majors llastos heretats del govern del Partit Popular i Manises tornarà a posar-se en el mapa i no serà precisament el mapa de la corrupció, sinó el mapa de la cultura i de l'educació”.

Així mateix, la Conselleria s'ha compromés amb el consistori perquè aquest puga fer ús de l'Auditori quan el necessite.

El Ayuntamiento de Manises aprueba la delegación de competencias relativa al edificio Escuela Teatro

• Educación asumirá las obras del teatro inacabado de Manises para situar la sección del Conservatorio Profesional de Danza
• El programa Edificant se hará cargo de finalizar las obras a coste cero para la ciudadanía

Manises, 3 de marzo de 2023.
El pleno ordinario del mes de febrero ha aprobado la solicitud de delegación de las competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de Manises, dentro del Plan Edificant, relativa a la intervención a ejecutar en el edificio Escuela Teatro. Este punto ha sido aprobado con los votos a favor de APM-Compromís (6), Podemos (2) y Partido Popular (5); los votos en contra de PSOE (4) y Ciudadanos (3) y la abstención de VOX (1).

Ahora se enviará la memoria técnica junto con el certificado del acuerdo plenario a la Consellería aceptando las delegaciones de competencias y posteriormente se iniciarán los siguientes trámites administrativos,  tal y como se ha llevado a cabo con el resto de centros educativos de la localidad.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte será la encargada de las obras de la escuela teatro después de más de una década con las obras paralizadas y con el edificio abandonado y en avanzado estado de deterioro. El programa Edificant asume este proyecto a coste cero para la ciudadanía de Manises y con el objetivo de albergar la sección del Conservatorio Profesional de Danza de València.

“Llevamos toda la legislatura trabajando conjuntamente con la Conselleria para encontrar una solución definitiva al teatro. Hoy podemos decir que el teatro albergará la futura sección del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia”, explica Jesús Borràs, alcalde de Manises y concejal de Educación. “Hemos luchado para que esta solución no tenga ningún tipo de coste para el consistorio y, por consiguiente, para la ciudadanía, ya que la Conselleria asumirá todo el coste de las obras”, ha remarcado Borràs.

La legislatura pasada terminó con un compromiso de la Conselleria de Educación de asumir las obras de adecuación del teatro como Escuela Superior de Danza y de Arte Dramático. La diferencia de esa propuesta con la actual es que mediante el programa Edificant se dotará económicamente el proyecto por parte de Educación. “No es lo mismo un compromiso sin partida económica, que un compromiso con dotación económica para materializar las obras. Ha pasado de ser un compromiso a ser una realidad”, argumenta Borràs.

A lo largo de muchos meses, las reuniones y las visitas han sido una constante entre el Ayuntamiento de Manises, la Dirección General de Infraestructuras Educativas y la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la cual depende el Conservatorio Profesional de Danza, ubicado en la actualidad en la ciudad de Valencia. Precisamente la precariedad de las actuales instalaciones del conservatorio ha sido uno de los motivos para decidirse por Manises e incluir este edificio dentro del programa Edificant. Las obras de adecuación del espacio manisero como sección del actual Conservatorio están valoradas en casi 16.000.000 €, la inversión más importante desde hace décadas por parte de la Generalitat en la localidad de l’Horta.

Según explica el primer edil, “gracias al programa Edificant, Manises pondrá fin a uno de los mayores lastres heredados del gobierno del Partido Popular  y Manises volverá a ponerse en el mapa y no será precisamente el mapa de la corrupción, sino el mapa de la cultura y de la educación”.

Asimismo, la Conselleria se ha comprometido con el consistorio para que este pueda hacer uso del Auditorio cuando lo necesite.

Edificio Pepe Sancho


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies