El Ayuntamiento de Manises forma al personal en intervención psicosocial desde una perspectiva de género

L’Ajuntament de Manises forma al personal en intervenció psicosocial des d’una perspectiva de gènere


Manises, 21 d'octubre de 2021.
Ja ha finalitzat el curs d'Atenció Integral de la Violència de Gènere en el context local, organitzat per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Manises en col·laboració amb la Diputació de València, i dirigit al personal del consistori maniser que treballa en l’atenció al públic.

Han sigut un total de 25 hores en les quals s'han treballat claus per a la intervenció psicosocial i l'assessorament jurídic des de la perspectiva de gènere.

"Es tracta de formar i donar ferramentes útils en la detecció, el seguiment i el recolzament a les víctimes de violència de gènere des d'una perspectiva psicosocial" ha afirmat la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Manises, Irene Camps (Podemos Manises). "A més a més, la comunicació interdepartamental és essencial per poder atendre correctament a les víctimes i, per eixe motiu, hem considerat important la formació directa al personal de l'Ajuntament de diversos departaments que formen part de l'esclavó de la cadena d’atenció", ha afegit Camps.

Les sis sessions han estat impartides per Noemí Soriano García, Pilar Domínguez Castillo i Elisa Barra Amorós amb la finalitat de millorar el treball conjunt dels diferents departaments del consistori maniser sempre, des d'una perspectiva de gènere.

El Ayuntamiento de Manises forma al personal en intervención psicosocial desde una perspectiva de género


Manises, 21 de octubre de 2021.
Ya ha finalizado el curso de Atención Integral de la Violencia de Género en el contexto local, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Manises en colaboración con la Diputación de València, y dirigido al personal del consistorio manisero que trabaja en la atención al público.

Han sido un total de 25 horas en las cuales se han trabajado claves para la intervención psicosocial y el asesoramiento jurídico desde la perspectiva de género.

"Se trata de formar y dar herramientas útiles en la detección, el seguimiento y el apoyo a las víctimas de violencia de género desde una perspectiva psicosocial" ha afirmado la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps (Podemos Manises). "Además, la comunicación interdepartamental es esencial para poder atender correctamente a las víctimas y, por ese motivo, hemos considerado importante la formación directa al personal del Ayuntamiento de varios departamentos que forman parte del eslavón de la cadena de atención", ha añadido Camps.

Las seis sesiones han sido impartidas por Noemí Soriano García, Pilar Domínguez Castillo y Elisa Barra Amorós con el fin de mejorar el trabajo conjunto de los diferentes departamentos del consistorio manisero, siempre desde una perspectiva de género.

El Ayuntamiento de Manises forma al personal en intervención psicosocial desde una perspectiva de género


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies