El Ayuntamiento de Manises lanza la campaña ¿Conoces la regla TE?

L'Ajuntament de Manises llança la campanya “Coneixes la regla ‘T?”

Una campanya per a animar als joves a la cerca d'ocupació a través de les els canals oficials

Manises, 25 d'octubre de 2021.
L'Ajuntament de Manises, a través del Centre de Promoció Econòmica, llança una campanya de capatació de joves en relació a l'ocupació  després de cerciorar-se que la població menor de 30 anys no està accedint a treballs per no estar inscrits en els canals oficials de cerca d'ocupació.

La campanya “Coneixes la regla ‘T?” pretén aglutinar tots els passos que s'han de seguir en la cerca d'ocupació: defineix-te, prepara't, planifica't, connecta't, mou-te, supera't i premia't. En aquesta ocasió, s'ha optat pel llenguatge audiovisual per a tractar d'arribar al públic jove amb una iniciativa que engloba 7 vídeos diferents protagonitzats per joves que expliquen els diferents passos anteriorment esmentats i que seran llançats a través de les xarxes socials en les pròximes setmanes.

Aquesta campanya de la regla ‘T va dirigida específicament a joves que han finalitzat els seus estudis o estan a punt de fer-ho, que han eixit del sistema educatiu sense massa expectatives o no han acabat els seus estudis amb èxit i es troben desorientats. A més d'aquells que volen incorporar-se al món laboral però no troben la manera de fer-lo.

“L'objectiu principal és que els i les joves s'inscriguen en les oficines de Labora per a poder entrar en el circuit de demanda d'ocupació i posteriorment optar a programes de treball”, ha destacat la regidora de Promoció Econòmica Pilar Bastante. “Preparar i assessorar la joventut en la cerca d'ocupació és una altra dels serveis que també s'ofereixen des de l'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de Manises”, ha afegit Bastante.

Una vegada estiguen inscrits en LABORA, ja podran aparéixer en els llistats per a poder accedir a programes d'ocupació gestionats per l'Ajuntament cofinançats per LABORA i Fons Social com el programa EMPUJU o el taller d'Ocupació per a menors de 30 anys “T’AVALEM”, tots dos d'un any de duració.

A més de la cartelleria i els vídeos, per a arribar al públic jove, s'impartiran presentacions en els diferents IES de la localitat i en els centres juvenils.


Per a més informació:
Centre de Promoció Econòmica
C/València, 22 – Manises
96 152 46 32promocio@manises.es

El Ayuntamiento de Manises lanza la campaña “¿Conoces la regla TE?”

Una campaña para animar a los jóvenes a la búsqueda de empleo a través de las los canales oficiales

Manises, 25 de octubre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises, a través del Centro de Promoción Económica, lanza una campaña de captación de jóvenes en relación al empleo tras cerciorarse de que la población menor de 30 años no está accediendo a trabajos por no estar inscritos en los canales oficiales de búsqueda de empleo.

La campaña “¿Conoces la regla TE?”  pretende aglutinar todos los pasos que se deben seguir en la búsqueda de empleo: defínete, prepárate, planifícate, conéctate, muévete, supérate y prémiate. En esta ocasión, se ha optado por el lenguaje audiovisual para tratar de llegar al público joven con una iniciativa que engloba 7 vídeos diferentes protagonizados por jóvenes que explican los diferentes pasos anteriormente mencionados y que serán lanzados a través de las redes sociales en las próximas semanas.

Esta campaña de la regla TE va dirigida específicamente a jóvenes que han finalizado sus estudios o están a punto de hacerlo, que han salido del sistema educativo sin demasiadas expectativas o no han acabado sus estudios con éxito y se encuentran desorientados. Además de aquellos que quieren incorporarse al mundo laboral pero no encuentran la manera de hacerlo.

“El objetivo principal es que los y las jóvenes se inscriban en las oficinas de Labora para poder entrar en el circuito  de demanda de empleo y posteriormente optar a programas de trabajo”, ha destacado la concejala de Promoción Económica  Pilar Bastante. “Preparar y asesorar a la juventud en la búsqueda de empleo es otra de los servicios que también se ofrecen desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Manises”, ha añadido Bastante.

Una vez estén inscritos en LABORA, ya podrán aparecer en los listados para poder acceder a programas de empleo gestionados por el Ayuntamiento cofinanciados por LABORA y Fondo Social como el programa EMPUJU o el taller de Empleo para menores de 30 años “T’AVALEM”, ambos de un año de duración.

Además de la cartelería y los vídeos, para llegar al público joven, se impartirán presentaciones en los diferentes IES de la localidad y en los centros juveniles.


Para más información:
Centre de Promoció Econòmica
C/Valencia, 22 – Manises
96 152 46 32promocio@manises.es

¿Conoces la regla TE?


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies