El Ayuntamiento de Manises limpia el acceso al acueducto Els Arcs

L’Ajuntament de Manises neteja l’accés a l'aqüeducte Els Arcs

• S’han tret dos camions de fem, enderrocs i males herbes dels voltants d’aquest monument declarat Bé d’Interés Cultural (BIC)

Manises, 6 d'abril de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha dut a terme la neteja i adequació dels camins d’accés i la base de l'aqüeducte Els Arcs, un monument declarat Bé d’Interés Cultural (BIC), d’on s’han tret dos camions de fem, males herbes i enderrocs.

Aquesta infraestructura s’està deteriorant per la quantitat de material que s’acumula als seus voltants pels abocaments incontrolats i per l’efecte del barranc de Salt de l’Aigua, situat baix l’aqüeducte i que arreplega tota l’aigua de pluja que ve de les pistes de l’aeroport després de la seua ampliació.

El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha assenyalat que amb aquesta actuació de neteja i adequació “es protegeix un monument històric únic en el municipi i que és símbol del nostre poble”. Ha recordat també a la ciutadania “que pot fer ús de l’ecoparc sense cost algú per tal de desfer-se de les deixalles”.

Per la seua part, el regidor de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha explicat que l’aqüeducte no és de propietat municipal però que la intenció de l’Ajuntament “és analitzar-lo per fer possible un estudi de valoració econòmica sobre l’estat arquitectònic del monument i posteriorment arribar a tindre la propietat per a poder conservar-lo”.

L’Ajuntament només ha pogut actuar als camins perquè hi ha  terrenys que són de propietat privada. Una vegada neta la part on es pot intervindre, s’instal·laran tanques a l’inici del camí al voltant de l'aqüeducte per tal d’evitar que entren els vehicles particulars i tiren enderrocs, però es deixarà pas per a la resta de la zona.

El Ayuntamiento de Manises limpia el acceso al acueducto Els Arcs

• Se han sacado dos camiones de basura, escombros y malas hierbas de los alrededores de este monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC)

Manises, 6 de abril de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha llevado a cabo la limpieza y adecuación de los caminos de acceso y la base del acueducto Els Arcs, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), de donde se han sacado dos camiones de basura, malas hierbas y escombros.

Esta infraestructura se está deteriorando por la cantidad de material que se acumula a sus alrededores por los vertidos incontrolados y por el efecto del barranco de Salt de l’Aigua, situado bajo el acueducto y que recoge el agua de lluvia que viene de las pistas del aeropuerto después de su ampliación.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha señalado que con esta actuación de limpieza y adecuación “se protege un monumento histórico único en el municipio y que es símbolo de nuestro pueblo”. Ha recordado también a la ciudadanía “que puede hacer uso del ecoparque sin ningún coste para deshacerse de los desechos”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha explicado que el acueducto no es de propiedad municipal pero que la intención del Ayuntamiento “es analizarlo para hacer posible un estudio de valoración económica sobre el estado arquitectónico del monumento y posteriormente llegar a tener la propiedad para poder conservar-lo”.

El Ayuntamiento solo ha podido actuar en los caminos porque hay terrenos que son de propiedad privada. Una vez limpia la parte donde se puede intervenir, se instalarán vallas en el inicio del camino alrededor del acueducto para evitar que entren los vehículos particulares y tiren escombros, pero se permitirá el paso para el resto de la zona.

Limpieza acueducto Els Arcs

Limpieza acueducto Els Arcs


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies