El Ayuntamiento de Manises recibe una subvención de 200.000 para reformar el trinquet

L’Ajuntament de Manises rep una subvenció de 200.000 euros per a reformar el trinquet

• Es tracta de l’import més alt que atorga la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports

Manises, 15 de desembre de 2022.
El trinquet municipal de Manises, un dels més grans de la província de València, es remodelarà gràcies a la subvenció que cada any convoca la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports destinada a entitats locals de tota la Comunitat Valenciana. Aquestes convocatòries funcionen per concurrència competitiva i els municipis poden aspirar a un màxim de 200.000 euros, quantia assignada al projecte que l’Ajuntament va presentar el passat mes de juliol.

Aquest inclou millores importants en accessibilitat, seguretat i eficiència energètica, entre altres aspectes fonamentals per adaptar la instal·lació esportiva a les normes federatives, amb l’objectiu d’acollir partides oficials de tots els nivells.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha indicat que “han sigut dos anys d’intens treball per preparar un projecte amb la capacitat tècnica adient per poder optar a aquest finançament, i per això vull agrair la seua tasca al personal de les regidories d’Esports i Urbanisme”. “Des de la Regidoria d’Esports hem treballat aquests anys per potenciar la pilota al nostre municipi amb diverses activitats i ens faltava poder dedicar la inversió necessària a un trinquet que volem que siga una referència comarcal i provincial”.

Un dels aspectes d’aquesta rehabilitació és la reparació o substitució d’elements constructius com el sòl i les parets de la pista i els murs de la façana, així com l’ampliació de la porta de servei que dona accés directe a la pista al carrer de Francesc de Vinatea.

Pel que fa a l’accessibilitat, eficiència energètica i habitabilitat, se suprimiran les barreres arquitectòniques, es canviarà la il·luminació actual per una de led, i es repararan els elements i sistemes constructius degradats associats a l’objectiu de seguretat estructural i adaptació a les normes federatives.

El trinquet de Manises es va inaugurar l’abril de 1925 i fins el 1964 va ser una instal·lació molt visitada tant per jugadors com per persones aficionades. Després d’una profunda rehabilitació es va tornar a obrir el 1998 amb una partida entre grans jugadors de l’època. Des d’aleshores, ha estat obert i gestionat pel Club de Pilota de Manises, però l’estat en el què es troba el feia incompatible amb la competició d’alt nivell, situació que es revertirà gràcies a les obres que es duran a terme al 2023.

El Ayuntamiento de Manises recibe una subvención de 200.000 para reformar el trinquet

 • Se trata del importe más alto que otorga la Consellería de Educación, Cultura y Deportes

Manises, 15 de diciembre de 2022.
El trinquet municipal de Manises, uno de los más grandes de la provincia de València, será reformado gracias a la subvención que cada año convoca la Consellería de Educación, Cultura y Deportes destinada a entidades locales de toda la Comunidad Valenciana. Estas convocatorias funcionan por concurrencia competitiva y los municipios pueden aspirar a un máximo de 200.000 euros, cuantía asignada al proyecto que el Ayuntamiento presentó el pasado mes de julio.

Este incluye mejoras importantes en accesibilidad, seguridad y eficiencia energética, entre otros aspectos fundamentales para adaptar la instalación deportiva a las normas federativas, con el objetivo de acoger partidas oficiales de todos los niveles.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, ha indicado que “han sido dos años de intenso trabajo para preparar un proyecto con la capacidad técnica adecuada para poder optar a esta financiación, y por eso quiero agradecer su tarea al personal de las concejalías de Deportes y Urbanismo”. “Desde Deportes hemos trabajado estos años para potenciar la pilota en nuestro municipio con varias actividades y nos faltaba poder dedicar la inversión necesaria a un trinquet que queremos que sea una referencia comarcal y provincial”.

Uno de los aspectos de esta rehabilitación es la reparación o sustitución de elementos constructivos como el suelo y las paredes de la pista y los muros de la fachada, así como la ampliación de la puerta de servicio que da acceso directo a la pista en la calle de Francesc de Vinatea.

En cuanto a la accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad, se suprimirán las barreras arquitectónicas, se cambiará la iluminación actual por una de led, y se repararán los elementos y sistemas constructivos degradados asociados al objetivo de seguridad estructural y adaptación a las normas federativas.

El trinquete de Manises se inauguró en abril de 1925 y hasta el 1964 fue una instalación muy visitada tanto por jugadores como por personas aficionadas. Después de una profunda rehabilitación se volvió a abrir el 1998 con una partida entre grandes jugadores de la época. Desde entonces ha estado abierto regentado por el Club de Pilota de Manises, pero el estado en el cual se encuentra lo hacía incompatible con la competición de alto nivel, situación que se revertirá gracias a las obras que se llevarán a cabo en 2023.

Trinquet


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies