El Ayuntamiento de Manises refuerza la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras de videovigilancia

L’Ajuntament de Manises reforça la seguretat ciutadana amb la instal·lació de càmeres de videovigilància

• Aquesta actuació ha suposat una inversió de quasi 100.000 €

Manises, 7 de febrer de 2023.
L’Ajuntament de Manises ha instal·lat 83 càmeres  de videovigilància al llarg de tot el terme municipal per tal de reforçar la seguretat ciutadana i protegir el terme municipal davant els vàndals. Aquesta actuació que va començar a febrer de l’any 2022 i, que continua al 2023, ha suposat una inversió d’aproximadament 100.000 €.

Segons afirma Guillermo Martínez, regidor de Modernització de l’Ajuntament de Manises, “es tracta d’un pla de seguretat ambiciós que s’està implantant de manera progressiva per diferents zones de la localitat”. “Aquest desplegament tecnològic permetrà blindar i incrementar la protecció de la ciutadania”, ha afegit Martínez.

La instal·lació de càmeres s’ha efectuat en diferents edificis municipals, tant a l’interior com a l’exterior. També s’han col·locat, en llocs estratègics, diferents càmeres de control de trànsit i seguretat i altres de reconeixement de matrícules de vehicles.

Aquest pla d’actuació que continua durant aquest any, s’ha complementat amb les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) gràcies a les quals s’han instal·lat càmeres que cobreixen les rotondes d’accés a Manises pel polígon industrial de l’Aeroport i l’avinguda de Roses. En este sentit, al 2023 també s’inclourà una partida, dins de les ajudes que concedeix l’IVACE, que contemplarà la col·locació de més càmeres de videovigilància per la localitat.

El Ayuntamiento de Manises refuerza la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras de videovigilancia

• Esta actuación ha supuesto una inversión de casi 100.000 €

Manises, 7 de febrero de 2023.
El Ayuntamiento de Manises ha instalado 83 cámaras de videovigilancia a lo largo de todo el término municipal para reforzar la seguridad ciudadana y proteger el término municipal ante los vándalos. Esta actuación que empezó en febrero del año 2022 y, que continúa en 2023, ha supuesto una inversión de aproximadamente 100.000 €.

Según afirma Guillermo Martínez, concejal de Modernización del Ayuntamiento de Manises, “se trata de un plan de seguridad ambicioso que se está implantando de manera progresiva por diferentes zonas de la localidad”. “Este despliegue tecnológico permitirá blindar e incrementar la protección de la ciudadanía”, ha añadido Martínez.

La instalación de cámaras se ha efectuado en diferentes edificios municipales, tanto en el interior como el exterior. También se han colocado, en lugares estratégicos, diferentes cámaras de control de tráfico y seguridad y otras de reconocimiento de matrículas de vehículos.

Este plan de actuación que continuará durante este año, se ha complementado con las ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) gracias a las cuales se han instalado cámaras que cubren las rotondas de acceso a Manises por el polígono industrial del Aeropuerto y la avenida de Rosas. En este sentido, en 2023 también se incluirá una partida, dentro de las ayudas que concede la IVACE, que contemplará la colocación de más cámaras de video vigilancia por la localidad.

Cámaras de Videovigilancia en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies