El Ayuntamiento inicia un plan de control de las colonias felinas

L’Ajuntament inicia un pla de control de les colònies felines

• La iniciativa pretén millorar les condicions dels animals i reduir-ne la natalitat

Manises, 9 de febrer de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha posat en marxa un pla d’actuació a les colònies felines de la ciutat amb l’objectiu de controlar la natalitat i el benestar dels animals, reduir l’impacte sobre la fauna salvatge i evitar riscos per a la salut pública.

El programa inclou el procés de Captura, Esterilització i Solta (CES), la col·locació de llocs per donar refugi als animals i la instal·lació de punts fixos d’alimentació controlada, que seran supervisats per voluntàries i voluntaris alimentadors. Per a dur a terme aquestes activitats l’Ajuntament compta ambla col·laboració Projecte Animalista Manises (PAM), associació amb la qual es treballa de forma conjunta per a desenvolupar aquesta iniciativa.

La regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps, ha assenyalat que el procés per a implantar aquest pla ha sigut “llarg i complicat per la quantitat d’actuacions que hem hagut de fer i la coordinació necessària entre l’associació, el consistori i l’empresa encarregada del CES”. “Encara falta molt per a poder veure les nostres colònies totalment esterilitzades i supervisades, però el més difícil ja ha començat”, ha afegit la regidora.

Per a dur a terme aquest programa, s’han adequat contenidors de vidre reciclats que han sigut pintats per l’artista local Emecé Bichos, encarregat també del disseny dels carnets identificatius del voluntariat i de les imatges de senyalització de les colònies.

Els contenidors s’han començat a col·locar on ja hi havia colònies felines, com ara al voltant de la residència de l’IVASS i enfront del cementeri, i se’n posaran més de 10 al llarg del municipi, així que vaja avançant el procés d’esterilització, fonamental per a controlar la quantitat d’animals.

El Ayuntamiento inicia un plan de control de las colonias felinas

• La iniciativa pretende mejorar las condiciones de los animales y reducir la natalidad

Manises, 9 de febrero de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha un plan de actuación en las colonias felinas de la ciudad con el objetivo de controlar la natalidad y el bienestar de los animales, reducir el impacto sobre la fauna salvaje y evitar riesgos para la salud pública.

El programa incluye el proceso de Captura, Esterilización y Suelta (CES), la colocación de espacios para dar refugio a los animales y la instalación de puntos fijos de alimentación controlada, que serán supervisados por voluntarios y voluntarias alimentadoras. Para llevar a cabo estas actividades, el Ayuntamiento cuenta con Proyecto Animalista Manises (PAM), asociación con la que se trabaja de forma conjunta para desarrollar esta iniciativa.

La concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps, ha señalado que el proceso para implantar este plan ha sido “largo y complicado por la cantidad de actuaciones que hemos tenido que hacer y la coordinación necesaria entre la asociación, el consistorio y la empresa encargada del CES”. “Aún falta mucho para poder ver nuestras colonias totalmente esterilizadas y supervisadas , pero lo más difícil ha comenzado”, ha añadido la concejala.

Para desarrollar este programa se han adecuado contenedores de vidrio reciclados que han sido pintados por el artista local Emecé Bichos, encargado también del diseño de los carnets identificativos de los voluntarios y voluntarias y de las imágenes de señalización de las colonias..

Los contenedores se han comenzado a colocar donde ya había colonias felinas, como los alrededores de la residencia del IVASS y frente al cementerio, y se pondrán más a lo largo del municipio según avanza el proceso de esterilización, fundamental para controlar la cantidad de animales.  

Control de colonias de gatos


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies