El Museo de Cerámica de Manises celebra el Día Internacional de los Museos

El Museu de Ceràmica de Manises celebra el Dia Internacional dels Museus

• “De l’excavació a la vitrina”, una xarrada que tindrà lloc el 25 de maig a les 19 hores

Manises, 17 de maig de 2023.
El Museu de Ceràmica de Manises (MCM) ha programat una activitat per a celebrar el Dia Internacional dels Museus (DIM) que tindrà lloc el dia 25 de maig, a les 19 hores, a la seu d’aquesta institució situada al carrer del Sagrari, 22.

Enguany l’aposta s’ha centrat en visibilitzar el treball intern del museu amb una xarrada sota el nom “De l’excavació a la vitrina” a càrrec de la restauradora de l’MCM, Sara Blanes i de l’arqueòloga Raquel Bernabeu.

L’activitat se centra en donar visibilitat a tot el procés pel que passa una peça des de la seua trobada, la posterior restauració i conservació i l’exposició al públic. Un procés prou desconegut per a la ciutadania i que amb aquesta activitat pretén eixir a la llum.

Segons el regidor de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, “es tracta d’una oportunitat per apropar el procés que segueix un objecte des que es troba a una excavació arqueològica fins que s’exposa”. “És interessant tindre coneixement sobre l’origen del nostre patrimoni i artesania”, ha afegit Morant.

El Museu de Ceràmica de Manises continua amb el criteri de procurar l'accés a la informació que possibilite una major comprensió i coneixement de les col·leccions de què disposa i de conéixer el motiu pel qual es restaura una obra determinada i no una altra, i explicar els criteris i el procés que se segueixen per a fer-ho és a vegades necessari, ja que no solem preguntar-nos res sobre això davant d'una peça exposada.

El Museo de Cerámica de Manises celebra el Día Internacional de los Museos

• “De la excavación a la vitrina”, una charla que tendrá lugar el 25 de mayo a las 19 horas

Manises, 17 de mayo de 2023.
El Museo de Cerámica de Manises (MCM) ha programado una actividad para celebrar el Día Internacional de los Museos (DIM) que tendrá lugar el día 25 de mayo, a las 19 horas, en la sede de esta institución situada en la calle del Sagrario, 22.

Este año la apuesta se ha centrado en visibilizar el trabajo interno del museo con una charla bajo el nombre “De la excavación a la vitrina” a cargo de la restauradora del MCM, Sara Blanes y de la arqueóloga Raquel Bernabeu.

La actividad se centra en dar visibilidad a todo el proceso por el que pasa una pieza desde su encuentro, la posterior restauración y conservación y la exposición al público. Un proceso bastante desconocido para la ciudadanía y que con esta actividad pretende salir a la luz.

Según el concejal de Cultura y Museos del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, “se trata de una oportunidad para acercar el proceso que sigue un objeto desde que se encuentra en una excavación arqueológica hasta que se expone”. “Es interesante tener conocimiento sobre el origen de nuestro patrimonio y la artesanía de municipio en el que viven”, ha añadido Morant.

El Museo de Cerámica de Manises continúa con el criterio de procurar el acceso a la información que posibilite una mayor comprensión y conocimiento de las colecciones que dispone y conocer el motivo por el cual se restaura una obra determinada y no otra, y explicar los criterios y el proceso que se siguen para hacerlo es, a veces, necesario, ya que no solemos preguntarnos nada sobre eso delante de una pieza expuesta.

De l'excavació a la vitrina

Museo de Cerámica


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies