El Museo de Cerámica de Manises presenta su catálogo

El Museu de Ceràmica de Manises presenta el seu catàleg

• La publicació, de 350 pàgines, ha estat elaborada per especialistes en la matèria

Manises, 1 de febrer de 2022.
El Museu de Ceràmica de Manises posa a l’abast de totes les persones un recull de la seua col·lecció de peces mitjançant el seu catàleg que es va a presentar ahir, en un acte en el qual participaren l’alcalde de Manises, Jesús Borràs, el regidor de Cultura, Xavier Morant, la directora del Museu, Sara Blanes, i el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius.

La publicació, de 350 pàgines, ha estat elaborada per especialistes, entre ells la directora del Museu i restauradora, Sara Blanes, però amb un llenguatge senzill i accessible perquè el que es pretén no és fer un catàleg per a erudits, sinó que siga per al públic en general.

El regidor de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, destaca que amb aquest catàleg amb el qual compta el centre museístic per primera vegada en els seus 50 anys d’història, “es posa en valor el treball dels nostres avantpassats i ens ajuda a conèixer la nostra història i també a projectar el nostre futur”.

El catàleg, que ha estat finançat per la Diputació de València, mostra la trajectòria de la ceràmica a Manises, de manera que s’entén perquè el nom de la ciutat ha estat lligat sempre a aquest treball artesanal. Així, la primera part de la publicació fa un recorregut   per la història, el paisatge, els obradors, la vivenda, la religió i el comerç, la restauració i la conservació acompanyat amb fotografies.

A continuació es presenten, amb plànols, gràfics i dibuixos, una sèrie de textos que expliquen com era la ciutat i com s’hi treballava. Un habitatge tradicional, un obrador ceràmic, la maqbara de Manises, un forn morú, forn de reflex metàl·lic, roda o torn de fer a l’aire o l’aixovar ceràmic domèstics son alguns dels apartats en que s’ha dividit la publicació.

Per últim es recullen les peces catalogades amb una fotografia i la seua datació en valencià, castellà i anglès.

El Museo de Cerámica de Manises presenta su catálogo

• La publicación, de 350 páginas, ha sido elaborado por especialistas en la materia

Manises, 1 de febrero de 2022.
El Museo de Cerámica de Manises pone al alcance de todas las personas una selección de su colección de piezas mediante el catálogo que se presentó ayer en un acto en el que participaron el alcalde de Manises,  Jesús Borràs, el concejal de Cultura, Xavier Morant, la directora del Museo, Sara Blanes, y el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Xavier Rius.

La publicación, de 350 páginas, ha sido elaborada por especialistas, entre ellos la directora del Museo y restauradora, Sara Blanes,  pero con un lenguaje sencillo y accesible porque lo que se pretende no es hacer un catálogo para eruditos, sino que sea para el público en general.

El regidor de Cultura y Museos del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, destaca que con este catálogo con el que cuenta el centro museístico por primera vez en sus 50 años de historia “se pone en valor el trabajo de nuestros antepasados y nos ayuda a conocer nuestra historia y también a proyectar nuestro futuro”.

El catálogo, que ha sido financiado por la Diputación de Valencia, muestra la trayectoria de la cerámica en Manises, de forma que se entiende por qué el nombre de la ciudad ha estado ligado siempre a este trabajo artesanal. Así, la primera parte de la publicación hace un recorrido por la historia, el paisaje, los obradores, la vivienda, la religión, el comercio, la restauración y la conservación acompañado de fotografías.

A continuación se presentan, con planos, gráficos y dibujos, una serie de textos que explican cómo era la ciudad y cómo se trabajaba en ella. Una vivienda tradicional, nn obrador cerámico, la maqbara de Manises, un horno moruno, horno de reflejo metálico, rueda o torno de hacer al aire, o el ajuar cerámico doméstico son algunos de los apartados en que se ha dividido la publicación.

Por último se recogen las piezas catalogadas con una fotografía de alta calidad y su datación en valenciano, castellano e inglés.

Museo de Cerámica de Manises presenta catálogo


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies