El parking de la plaza de Vicente Barberá ya es de titularidad municipal

L’aparcament de la plaça de Vicente Barberà ja és de titularitat municipal

• Les 126  places disponibles han sigut assignades per sorteig

Manises, 31 de març de 2023.
L’aparcament de la plaça de Vicente Barberà ja és de titularitat municipal, després que l’Ajuntament haja pogut finalitzar un llarg procés per a revertir la concessió. Les 126 places d’aparcament han sigut assignades per sorteig, de forma totalment objectiva i aleatòria i ja funciona a ple rendiment en règim de lloguer des de principis de març.

L’aparcament públic es va construir l’any 2004 i es va adjudicar en aquell moment la gestió del servei a l’empresa Mertre S.A., la qual actualment es troba en concurs de creditors. Després de la tramitació del corresponent expedient administratiu, l’Ajuntament va aprovar en sessió plenària resoldre eixa adjudicació i s’ha fet càrrec de la gestió directa del servei.

“Es tracta d’una municipalització d’un servei que beneficiarà a la ciutadania de Manises, com ja va ocórrer amb el pàrquing de Sant Caietà al barri del Carmen” ha destacat el regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora. “Amb aquesta actuació donem resposta al problema d’aparcament que tants veïns i veïnes de la localitat reclamen i, sobretot, a preus accessibles i populars”, ha afegit Mora.

L’aparcament públic compta amb un total de 126 llocs, 122 per a automòbils, amb un preu de 37,99 euros al mes, també 4 per a automòbils de persones amb diversitat funcional i 6 per a motocicletes, per 19,54 euros mensuals. A més a més, comptarà amb 24 places en rotació en un futur.

Aquestes places d’aparcament es van assignar per sorteig al mes de gener de 2023 a l’ajuntament de manera informàtica davant del secretari general de l’entitat, que en va donar fe. Pròximament, està previst que s’escometen obres de manteniment i millora en aquest pàrquing de Manises.

El aparcamiento de la plaza de Vicente Barberá ya es de titularidad municipal

• Las 126 plazas disponibles han sido asignadas por sorteo

Manises, 31 de marzo de 2023.
El aparcamiento de la plaza de Vicente Barberá ya es de titularidad municipal, después de que el Ayuntamiento haya podido finalizar un largo proceso para revertir la concesión. Las 126 plazas de aparcamiento han sido asignadas por sorteo, de forma totalmente objetiva y aleatoria y ya funciona a pleno rendimiento en régimen de alquiler desde principios de marzo.

El aparcamiento público se construyó en 2004 y se adjudicó en aquel momento la gestión del servicio a la empresa Mertre S.A., la cual actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Después de la tramitación del correspondiente expediente administrativo, el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria resolver esa adjudicación y se ha hecho cargo de la gestión directa del servicio.

“Se trata de una municipalización de un servicio que beneficiará a la ciudadanía de Manises, como ya ocurrió con el parking de San Cayetano en el barrio del Carmen” ha destacado el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora. “Con esta actuación damos respuesta al problema de aparcamiento que tantos vecinos y vecinas de la localidad reclaman y, sobre todo, a precios accesibles y populares”, ha añadido Mora.

El aparcamiento público cuenta con un total de 126 plazas, 122 para automóviles, con un precio de 37,99 euros al mes, también 4 para automóviles de personas con diversidad funcional y 6 para motocicletas, por 19,54 euros mensuales. Además, contará con 24 plazas en rotación en un futuro.

Estas plazas de aparcamiento se asignaron por sorteo en el mes de enero de 2023 en el ayuntamiento de manera informática ante el secretario general de la entidad, que dio fe. Próximamente, está previsto que se acometan obras de mantenimiento y mejora en este parking de Manises.

Parking Vicente Barberà


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies