Empieza la IV Semana del Deporte de Manises

Comença la IV Setmana de l’Esport de Manises

L’esport femení tindrà un paper destacat en aquesta edició de 2021

Manises, 27 d'octubre de 2021.
L'Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria d'Esports, ha organitzat la IV Setmana de l'Esport que tindrà lloc del 2 al 7 de novembre, període en el qual, els diferents clubs esportius de Manises realitzaran multitud d'activitats perquè els manisers i maniseres que s'acosten puguen conéixer les diferents modalitats esportives que es practiquen a Manises.

Segons paraules del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, «amb la celebració d’aquesta setmana aconseguim que la ciutadania conega la gran varietat de modalitats esportives que es practiquen a la nostra ciutat, al mateix temps que es fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables». «Aprofite l’ocasió per convidar-vos a participar activament i gaudir de les diferents exhibicions esportives», ha afegit el regidor d’Esports.

Les activitats arrancaran el dia 2 amb una xarrada-col·loqui sobre igualtat en l’esport, que s’impartirà a les 19.30 hores a Casa Violeta. En primer lloc, es projectarà el documental «Campeonas sin límites», de la directora Paqui Méndez, en el qual s’analitzen les dificultats a les quals les esportistes s’enfronten a diari, la lluita per una societat equitativa així com els obstacles de les esportistes amb discapacitat. Una mostra de la realitat a la qual s’enfronten les dones en el món esportiu en l’actualitat.

Posteriorment al documental, tindrà lloc la xarrada-col·loqui que comptarà amb Paqui Méndez, directora del documental, Elba Garfella, premi millor esportista 2021 (bàsquet); Yurena Hueso, atleta manisera premi millor esportista 2019; la regidora d’Igualtat, Irene Camps i el regidor d’Esports, Guillermo Martínez.

El dimecres 3 de novembre se celebra una activitat matinal de basquet escolar, serà una trobada 3x3, que organitza el Club de Bàsquet Manises en el pavelló Alberto Arnal, i per la vesprada, a partir de les 18.30 hores, una exhibició de patinatge artístic a la pista de patinatge del poliesportiu municipal.

El punt més àlgid de la setmana arribarà el dijous 4 amb la  XX Gala de l’esport que se celebrarà a les 19 hores a  l’Auditori Germanies, on es guardonarà a la millor esportista, Elba Garfella (bàsquet), millor Club Esportiu al Club de Ball Esportiu Manises i el premi tota una vida dedicada a l’Esport a l’esportista de pilota valenciana, Vicente Chenoll. A més, també s’atorgaran diferents mencions especials als millors esportistes i clubs de Manises.

Les activitats continuen el divendres 5, a les 10 del matí, se celebrarà el Duatló Escolar Tragaleguas a la Ciutat de l’Oci i l’Esport, i a les 18 hores tindrà lloc una exhibició de gimnàstica rítmica al pavelló Alberto Arnal.

El dissabte, 6 de novembre, de 10.00 a 14.00 hores tindrà lloc una jornada d’exposicions i exhibicions dels clubs i escoles esportives de Manises a la plaça Rafael Atard, i a partir de les 11.00h es jugaran partides de pilota valenciana al carrer Magallanes, junt al Mercat de Els Pins.

Finalment, la IV Setmana de l’Esport conclourà diumenge, 7 de novembre, amb la celebració d’una màster class oberta de cubbà, d’11.00 a 12.30 hores, a la plaça Rafael Atard, on també hi haurà un parc d’atraccions esportives unflables per a tos els xiquets i xiquetes.

A més a més, durant tota la setmana es faran jornades de portes obertes en el Club Frontenis Manises (del 2 al 5 de novembre), la Unió Femenina Manises (dimarts 2 i dijous 4), club de patinatge (del 2 al 5 de novembre),  club de bàdminton (dimarts 2 i dijous 4 de novembre) i el club de gimnàstica rítmica ( dimarts 2 i dijous 4 de novembre).

Empieza la IV Semana del Deporte de Manises

El deporte femenino tendrá un papel destacado en esta edición de 2021

Manises, 27 de octubre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Deportes, ha organizado la IV Semana del Deporte que tendrá lugar del 2 al 7 de noviembre, periodo en el cual, los diferentes clubes deportivos de Manises realizarán multitud de actividades para que los maniseros y maniseras que se acerquen puedan conocer las diferentes modalidades deportivas que se practican en Manises.

Según palabras del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, «con la celebración de esta semana conseguimos que la ciudadanía conozca la gran variedad de modalidades deportivas que se practican en nuestra ciudad, al mismo tiempo que se fomenta la práctica deportiva y los hábitos saludables». «Aprovecho la ocasión para invitaros a participar activamente y disfrutar de las diferentes exhibiciones deportivas», ha añadido el concejal de Deportes.

Las actividades arrancarán el día 2 con una charla-coloquio sobre igualdad en el deporte, que se impartirá a las 19.30 horas a Casa Violeta. En primer lugar, se proyectará el documental «Campeonas sin límites», de la directora Paqui Méndez, en el cual se analizan las dificultades a las cuales las deportistas se enfrentan a diario, la lucha por una sociedad equitativa así como los obstáculos de las deportistas con discapacidad. Una muestra de la realidad a la cual se enfrentan las mujeres en el mundo deportivo en la actualidad.

Posteriormente al documental, tendrá lugar la charla-coloquio que contará con Paqui Méndez, directora del documental, Elba Garfella, premio mejor deportista 2021 (baloncesto); Yurena Hueso, atleta manisera premio mejor deportista 2019; la concejala de Igualdad, Irene Camps y el concejal de Deportes, Guillermo Martínez.

El miércoles 3 de noviembre se celebra una actividad matinal de basquet escolar, será un encuentro 3x3, que organiza el Club de Baloncesto Manises en el pabellón Alberto Arnal, y por la tarde, a partir de las 18.30 horas, una exhibición de patinaje artístico en la pista de patinaje del polideportivo municipal.

El punto más álgido de la semana llegará el jueves 4 con la XX Gala del deporte que se celebrará en las 19 horas en el Auditorio Germanías, donde se galardonará a la mejor deportista, Elba Garfella (baloncesto), mejor Club Deportivo al Club de Baile Deportivo Manises y el premio toda una vida dedicada al deporte al deportista de pelota valenciana, Vicente Chenoll. Además, también se otorgarán diferentes menciones especiales a los mejores deportistas y clubes de Manises.

Las actividades continúan el viernes 5, a las 10 de la mañana, se celebrará el Duatlón Escolar Tragaleguas en la Ciudad del Ocio y el Deporte, y a las 18 horas tendrá lugar una exhibición de gimnasia rítmica en el pabellón Alberto Arnal.

El sábado, 6 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas tendrá lugar una jornada de exposiciones y exhibiciones de los clubes y escuelas deportivas de Manises en la plaza Rafael Atard, y a partir de las 11.00h se jugarán partidas de pelota valenciana en la calle Magallanes, junto al Mercado de Los Pinos.

Finalmente, la IV Semana del Deporte concluirá domingo, 7 de noviembre, con la celebración de una máster class abierta de cubbà, de 11.00 a 12.30 horas, en la plaza Rafael Atard, donde también habrá un parque de atracciones deportivas hinchables para tos los niños y niñas.

Además, durante toda la semana se harán jornadas de puertas abiertas en el Club Frontenis Manises (del 2 al 5 de noviembre), la Unión Femenina Manises (martes 2 y jueves 4), club de patinaje (del 2 al 5 de noviembre), club de badminton(martes 2 y jueves 4 de noviembre) y el club de gimnasia rítmica (martes 2 y jueves 4 de noviembre).

Empieza la IV Semana del Deporte de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies