Empieza la primera obra del Plan Edificant en Manises

Comença la primera obra del Pla Edificant a Manises

• L’IES José Rodrigo Botet és el primer centre educatiu en què s’han dut a terme actuacions del pla de la Conselleria d’Educació
• La inversió per a millores d’estructura i eficiència energètica serà de més de 420.000 €

Manises, 17 de gener de 2023.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través del Pla Edificant de construcció, reforma i millora de centres educatius, ha iniciat les primeres obres a la localitat de Manises, concretament a l’IES José Rodrigo Botet, al qual es destinarà una inversió de 422.170,39 €.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manises, i també alcalde, Jesús Borràs i Sanchis, afirma que “el Pla Edificant suposarà una inversió de més de 13 milions d’euros per als centres educatius de Manises”.  Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, Rafael Mercader, assenyala que  “és un important èxit de nostra gestió, l'aconseguir aquesta gran inversió en els centres educatius de Manises. Aquestes obres milloraran l'aïllament tèrmic, l'eficiència energètica i les infraestructures de les instal·lacions”.

Les obres que es duen a terme en aquest institut de secundària s’emmarquen en la millora de l'eficiència energètica dels edificis, incloent-hi la substitució i millora de la coberta, així com la instal·lació de ventiladors i plaques fotovoltaiques. A més, se solucionaran problemes estructurals a les grades del pati i es construirà un espai porticat adequat a les necessitats del centre. S’estima que el temps d’execució d’aquestes actuacions serà, aproximadament, de tres mesos.

Empieza la primera obra del Plan  Edificant en Manises

• El IES José Rodrigo Botet es el primer centro educativo en que se han llevado a cabo actuaciones del programa de la Consellería de Educación
• La inversión para mejoras de estructura y eficiencia energética será de más de 420,000 €

Manises, 17 de enero de 2023.
La Consellería de Educación, Cultura y Deporte, a través del programa Edificant de construcción, reforma y mejora de centros educativos, ha iniciado las primeras obras en la localidad de Manises, concretamente, en el IES José Rodrigo Botet, al cual se destinará una inversión de 422,170,39 €.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Manises, y también alcalde, Jesús Borràs i Sanchis, afirma que “el programa Edificant supondrá una inversión de más de 13 millones de euros para los centros educativos de Manises”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Mercader, señala que   "es un importante éxito de nuestra gestion, el conseguir esta gran inversión en los centros educativos de Manises. Estas obras van a mejorar el aislamiento térmico, la eficiencia energética y las infraestructuras de las instalaciones”.

Las obras que se están llevando a cabo en el Centro de Educación Secundaría de Manises, están enmarcadas en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, incluyendo la sustitución de la cubierta, así como la instalación de ventiladores y placas fotovoltaicas. Además, se solucionarán problemas estructurales en las gradas del patio y se construirá un espacio porticado adecuado a las necesidades del centro. La ejecución de estas actuaciones se estima que será, aproximadamente, de tres meses.

IES José Rodrigo Botet - Pla Edificant


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies