Finaliza el Taller de Empleo Manises 2021

Finalitza el Taller d’Ocupació Manises 2021

• S’han format 36 persones majors de 25 anys en les diferents especialitats

Manises, 21 de novembre de 2022.
El Taller d’Ocupació Manises 2021 ha arribat a la seua fi i l’alumnat de les diferents especialitats -jardineria, obres i administració- ha rebut el seu certificat de professionalitat que millorarà la seua posterior incorporació a una ocupació de qualitat.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Pilar Bastante, ha assenyalat en l’acte de clausura que “els tallers d’ocupació suposen per a l’alumnat una excel·lent oportunitat per aprendre un ofici o perfeccionar la seua formació i accedir d’aquesta manera a llocs de treball més qualificats”. “A més, amb el seu treball han millorat la nostra ciutat i el servei a la ciutadania”, ha afegit la regidora.

El Taller d’Ocupació Manises 2021, organitzat conjuntament pel Centre de Promoció i Ocupació i Labora, ha tingut una duració de dotze mesos i s’ha desenvolupat en tres especialitats: Instal·lació i Manteniment de jardins i zones verds; Paviments i obra d’urbanització; i Activitats de gestió administrativa.

Durant aquest temps, els i les alumnes-treballadors han fet diversos treballs al mateix temps que rebien classes teoricopràctiques. Així, en jardineria han condicionat la zona de pràctiques i l’hivernacle, han desbrossat les parcel·les de la zona dels horts, han fet esqueixos que després s’han plantat i han replantat i arreglat diverses zones enjardinades de la ciutat, entre altres treballs.

En l’especialitat d’obres, han aprés a fer escales, parets i pilars i diferents tècniques de construcció en el centre de pràctiques, i després han desenvolupat diverses actuacions als carrers com reconstrucció de voreres, reparació de murs, canalitzacions i col·locació de rajoles, entre altres.

Per la seua part, l’alumnat d’administració ha desenvolupat tasques variades als diferents departaments on estaven ubicats, com tramitació d’incidències i expedients, atenció telefònica, arxiu, atenció a persones usuàries i traducció.

Finaliza el Taller de Empleo Manises 2021

• Se han formado 36 personas mayores de 25 años en las diferentes especialidades

Manises, 21 de noviembre de 2022.
El Taller de Empleo Manises 2021 ha llegado a su fin y el alumnado de las diferentes especialidades -jardinería, obras y administración- ha recibido su certificado de profesionalidad que mejorará su posterior incorporación a un empleo de calidad.

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante, ha señalado en el acto de clausura que “los talleres de empleo suponen para el alumnado una excelente oportunidad para aprender un oficio o perfeccionar su formación y acceder de este modo a puestos de trabajo más cualificados”. “Además, con su trabajo han mejorado nuestra ciudad y el servicio a la ciudadanía”, ha añadido la concejala.

El Taller de Empleo Manises 2021, organizado conjuntamente por el Centro de Promoción y Empleo y Labora, ha tenido una duración de doce meses y se ha desarrollado en tres especialidades: Instalación y Mantenimiento de jardines y zonas verdes; Pavimentos y obra de urbanización; y Actividades de gestión administrativa.

Durante este tiempo, los y las alumnos-trabajadores han hecho varios trabajos al mismo tiempo que recibían clases teórico-prácticas. Así, en jardinería han acondicionado la zona de prácticas y el invernadero, han desbrozado las parcelas de la zona de los huertos, han hecho esquejes que después se han plantado y han replantado y arreglado varias zonas ajardinadas de la ciudad, entre otros trabajos.

En la especialidad de obras, han aprendido a hacer escaleras, paredes y pilares y diferentes técnicas de construcción en el centro de prácticas, y después han desarrollado varias actuaciones en las calles como reconstrucción de aceras, reparación de muros, canalizaciones y colocación de baldosas, entre otras.

Por su parte, el alumnado de administración ha desarrollado tareas variadas a los diferentes departamentos donde estaban ubicados, como tramitación de incidencias y expedientes, atención telefónica, archivo, atención en personas usuarias y traducción.

Finaliza el taller de empleo en Manises 2021


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies