Intercambio cerámico entre Manises y Paducah (EEUU)

Manises Ciudad Creativa - Unesco

Intercanvi Ceràmic entre Manises i Paducah (EUA)

• Amb aquest intercanvi entre Paducah i Manises, la història i patrimoni ceràmic de la localitat traspassa davanteres donant-se a conéixer en més parts del món i establint relacions amb ciutats declarades Ciutats Creatives de la UNESCO en la mateixa modalitat que Manises.

Manises, 25 d'abril de 2023.
Manises forma part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, dins de la modalitat d'Artesania i Arts Populars. Sent la primera i única ciutat d'Espanya que aconseguia aquesta distinció en aquesta categoria. Les Ciutats Creatives de la UNESCO conformen un mapa creatiu que uneix punts internacionals amb l'objectiu de posar en relleu la creativitat com a motor d'un desenvolupament urbà sostenible.

Una de les Ciutats Creatives, etiquetada en la mateixa modalitat que Manises, és Paducah (Kentucky), d'on és Mitch Kimball, un professional dedicat a la ceràmica, que va visitar la nostra localitat el juliol de 2022 amb motiu de la celebració de la Festa de la Ceràmica amb la finalitat de treballar amb els artesans locals en la instal·lació d'un mural ceràmic.

L'interés de Mitch per la fabricació de forns de formes tan diferents li va portar a conéixer a un altre ceramista, Jaime Romero.

Gràcies a la visita de Mitch, la tradició i història de Manises ha arribat a l'altre costat del toll, de tal forma que enguany ha sigut Jaime qui ha visitat a Mitch. Un viatge amb estada totalment gratuïta gràcies al fet que Paducah té un programa d'intercanvi en ser Ciutat Creativa de la UNESCO. L'Aliança d'Art de Paducah (AAP) i l'Oficina de Turisme de Paducah han fet coincidir aquest viatge tan especial amb el desé aniversari de Paducah com a Ciutat Creativa de l'Artesania i Arts Populars de la UNESCO.

Abans del seu viatge, el ceramista Jaime Romero assegurava que "l'estada a Paducah serà una experiència totalment enriquidora tant en l'àmbit humà com professional, a més d'una gran oportunitat per a compartir, conéixer ceramistes amb interessos comuns i expandir la nostra pròpia visió i perspectiva sobre l'art ceràmic".

Doug Schultz, professor de ceràmica a Califòrnia, també va visitar Manises durant el seu any sabàtic i des de llavors ve cada any a la localitat per a treballar amb les amistats que va fer. De fet, l'any passat també va ser present en la Festa de la Ceràmica, on va conéixer a Mitch Kimball, la qual cosa li va portar a voler visitar Kentucky per a aprendre molt més sobre els forns de llenya. Doug, per part seua, també ha visitat Paducah pel seu desé aniversari.

Intercambio Cerámico entre Manises y Paducah (EEUU)

• Con este intercambio entre Paducah y Manises, la historia y patrimonio cerámico de la localidad traspasa fronteras dándose a conocer en más partes del mundo y estableciendo relaciones con ciudades declaradas Ciudades Creativas de la UNESCO en la misma modalidad que Manises.

Manises, 25 de abril de 2023.
Manises forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, dentro de la modalidad de Artesanía y Artes Populares. Siendo la primera y única ciudad de España que conseguía esta distinción en esta categoría. Las Ciudades Creativas de la UNESCO conforman un mapa creativo que une puntos internacionales con el objetivo de poner en relieve la creatividad como motor de un desarrollo urbano sostenible.

Una de las Ciudades Creativas, etiquetada en la misma modalidad que Manises, es Paducah (Kentucky), de donde es Mitch Kimball, un profesional dedicado a la cerámica, que visitó nuestra localidad en julio de 2022 con motivo de la celebración de la Festa de la Ceràmica con la finalidad de trabajar con los artesanos locales en la instalación de un mural cerámico.

El interés de Mitch por la fabricación de hornos de formas tan diferentes le llevó a conocer a otro ceramista, Jaime Romero.

Gracias a la visita de Mitch, la tradición e historia de Manises ha llegado al otro lado del charco, de tal forma que este año ha sido Jaime quien ha visitado a Mitch. Un viaje con estancia totalmente gratuita gracias a que Paducah tiene un programa de intercambio al ser Ciudad Creativa de la UNESCO. La AAP (Alianza de Arte de Paducah) y la Oficina de Turismo de Paducah han hecho coincidir este viaje tan especial con el décimo aniversario de Paducah como Ciudad Creativa de la Artesanía y Artes Populares de la UNESCO.
Antes de su viaje, el ceramista Jaime Romero aseguraba que “la estancia en Paducah será una experiencia totalmente enriquecedora tanto a nivel humano como profesional, además de una gran oportunidad para compartir, conocer ceramistas con intereses comunes y expandir nuestra propia visión y perspectiva sobre el arte cerámico”.

Doug Schultz, profesor de cerámica en California, también visitó Manises durante su año sabático y desde entonces viene cada año a la localidad para trabajar con las amistades que hizo. De hecho, el pasado año también estuvo presente en la Fiesta de la Cerámica, donde conoció a Mitch Kimball, lo que le llevó a querer visitar Kentucky para aprender mucho más sobre los hornos de leña. Doug, por su parte, también ha visitado Paducah por su décimo aniversario.

Intercambio cerámico entre Manises y Paducah (EEUU)

Intercambio Cerámico entre Manises y Paducah (EEUU)


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies