L'ajuntament de Manises ha oferit espais per a l'Ateneu i ha incrementat les ajudes

S'han incrementat les ajudes des de 4.000 € en 2015 als 63.000 € en 2020

Logo Ayuntamiento Manises

L'ajuntament ha oferit espais per a l'Ateneu i ha incrementat les ajudes dels 4.000 € en 2015 als 63.000 € en 2020


23 desembre 2020. Després de les informacions difoses per l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises en les quals s'acusa l'ajuntament de tancar la seua entitat, el govern municipal manifesta el següent:

L'Ateneu va traslladar a l'Ajuntament de Manises els problemes que tenia en el seu local després de la denúncia d'un particular que va destapar les deficiències de les instal·lacions on s'impartien classes de música. Cal recordar que l'Ateneu és una associació que compta amb ensenyaments musicals no reglats entre les seues activitats.

Acabada la reunió mantinguda amb els representants polítics dels tres grups del govern municipal, APM-Compromís, PSPV-PSOE i Podem, els portaveus de l'Ateneu van rebre la següent proposta per a solucionar el problema:

•    L'ajuntament els cedeix els espais disponibles del Centre Socio-Cultural Les Simetes per a poder impartir les classes.

•    L'ajuntament realitzarà les gestions oportunes davant de la Conselleria d'Educació per a demanar que, davant del problema sobrevingut, puguen utilitzar com a aularis les sales del Centre Socio-Cultural Les Simetes, així com altres espais que es puguen aconseguir.

•    Igualment l'ajuntament demanarà, a la conselleria i als Consells Escolars corresponents dels centres educatius més pròxims a l’Ateneu, la possibilitat d’instal·lar en ells l’escola musical.

Aquest document és la resposta a les sol·licituds realitzades per l'Ateneu de manera verbal i sense cap document oficial de petició dirigit a l'ajuntament. Aquestes solucions oferides pel consistori hagueren permès la continuïtat de l'activitat de l'Ateneu, ja que eixa ha estat sempre la nostra intenció i no cap altra.

El nostre suport a l'Ateneu CCM, una entitat d'una valuosa i reconeguda trajectòria, ha estat un compromís constant al llarg d'aquests anys de govern progressista. Una bona mostra és que de la subvenció que tenien de 4.000 euros, passaren a una de 45.000 euros i posteriorment es va fer una subvenció especial de 18.000 euros anuals per fer front al lloguer d'un local que ells havien triat amb la despesa que comportava. Total: 63.000 euros anuals.

Una entitat cultural amb baixes entre els seus associats
Fa uns dos mesos els dirigents de l'Ateneu es varen reunir amb representants del govern municipal  per fer-los arribar l'angoixant situació econòmica que estava travessant l'entitat a causa de les nombroses baixes de socis degudes a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En eixa reunió l'Ateneu demanava més ajudes econòmiques per a salvar la situació, advertint que de continuar així, el tancament seria una realitat. El govern municipal els va transmetre que no era possible aportar més diners, immersos com estem en una situació excepcional, en la que tantes persones i negocis estan necessitats d'ajudes públiques.

El dia 14 de desembre va arribar una petició al departament de Cultura en la qual l'Ateneu demanava l'ús d'un parell de sales del Centre Cultural les Simetes (Barri de Sant Francesc) per a donar classes de música. En cap moment l'Ateneu ens va comunicar cap situació d'emergència per la seua banda.

Per part de la regidoria de Cultura, i com ja havia estat altres vegades, es donà un permís immediatament, sempre amb les conegudes restriccions que té el fer activitats de qualsevol tipus en una instal·lació on s’hi troba una biblioteca i una sala d'estudis. Uns dies després, demanaren si els podíem oferir alguna sala més i els diguérem que sí, mantenint les restriccions corresponents. Cal recordar que en 2015 l’ajuntament també els va oferir la possibilitat d’usar les instal·lacions del Centre Cultural de Sant Jeroni i l’Ateneu va rebutjar la proposta.

El dia 17 de desembre acudeixen a l'ajuntament la presidenta i el director de l'escola de música i es reuneixen amb representants dels tres partits que formen el govern municipal. Ens informen que, després de la denúncia d'un veí al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manises, i amb l'apertura de l'expedient corresponent sobre la situació de la seua seu, no poden fer servir les seues instal·lacions com a escola de música. Cal explicar que l’àrea d’Urbanisme actua perquè té l’obligació legal de fer-ho quan algun veí o entitat presenta una denúncia.

Ens fan diferents peticions i argumentacions. Entre elles, està la de que son BIC Immaterial i per tant l'ajuntament té l'obligació de solucionar-los el problema. El 25 de maig de 2018 el Consell Valencià va declarar totes les bandes de música del seu territori BIC Immaterial. No solament ells.

Així, com diu el decret a la seua disposició segona, “la implementació i desenvolupament del decret no podrà tindre incidència alguna en la dotació dels capítols de despesa assignats a la conselleria...”. En el mateix decret de la conselleria es remarca que “La gestió del bé l’ostentaran totes les societats musicals valencianes (…).

És llavors, en eixe moment, quan acusen directament l'ajuntament de ser els responsable del tancament, arribat el cas. Demanen que el consistori compre una nau industrial i l'habilite i reforme perquè l'Ateneu faça ús d'ella.

Una altra opció que plantegen, és la cessió total del Centre Cultural Les Simetes, centre que havia estat una reivindicació històrica del barri de Sant Francesc. Aquest centre conté: una biblioteca, una sala d'estudis, un centre juvenil i diverses activitats (algunes d'ells) de cultura, esports i altres organitzacions de joves. Nosaltres els fem la nostra proposta, que és la que consta pràcticament en la resposta enviada el 22 de desembre.

Aleshores anuncien que divendres 18 de desembre per la vesprada tenen una assemblea on decidiran tancar, si l'ajuntament no ho soluciona. Comencen a enviar whatsapps als regidors: “queden 4 hores”, “queden 2 hores”...

L'assemblea de l'Ateneu pren la decisió de tancar i donen de termini a l'ajuntament fins el dimecres 23 perquè definitivament els done la solució que volen: cessió de Simetes.

El dia 22, a les 14'15 hores, l'ajuntament envia la seua resposta amb les solucions plantejades: cessió d'espai en Simetes i gestions davant de la conselleria per veure si un centre educatiu del municipi pot albergar els estudis de música en el futur.

L'Ateneu, tot i tindre la proposta, decideix no fer cas de la mateixa i acusa l'ajuntament de tancar l'entitat. Malgrat tot, el consistori espera que l'associació cultural continue viva a Manises, amb responsabilitat en les finances i un creixement sostenible.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies