L´Ateneu Cultural Ciutat de Manises presenta El Fantasma de la Ópera

Nota de premsa en nom de l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises

Ateneu Cultural Ciutat de Manises presenta el fantasma de l'òpera.
L'escola d'arts escèniques Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha apostat aquest curs per un potent projecte pedagògic realitzant el musical del fantasma de l'òpera, d'Andrew Lloyd Weber com a colofó a l'any acadèmic. La representació va veure la llum, després d'una preparació en plena pandèmia els passats 2, 3 i 4 de juliol en el teatre Germanies de la població que dona el nom a l'escola, aconseguint vendre la totalitat de localitats disponibles per a les tres funcions en un temps rècord.

El centre, guardonat i reconegut per la seua innovació pedagògica, qualitat educativa i valor humà, prometia oferir un resultat molt diferent de l'esperat tractant-se d'un elenc format per alumnes i no va defraudar; la qualitat performativa i la maduresa escènica malgrat la seua curta edat no donava lloc a dubtes que es tractava de futures promeses del sector.

L'espectacle se sustentava sobre música en directe a càrrec de l'orquestra simfònica del propi Ateneu. Aquesta agrupació en si mateixa naix amb la finalitat de completar l'educació dels instrumentistes més joves i ensenyar-los a desembolicar-se en l'àmbit orquestral. Està formada tant per estudiants com per professors de les diferents especialitats que actuen a manera de tutors dels primers, compartint amb ells la seua experiència professional.

El fantasma de l'òpera és un conegut musical que va veure la llum per primera vegada en 1986, basat en la novel·la homònima de Gastón Leroux. Es tracta d'un musical de complex muntatge, ja que en l'àmbit escènic, els esdeveniments ocorren en llocs variats i amb una ràpida transició entre ells, convertint els canvis d'escenari i vestuari en el desafiament de portar al públic de la mà per tot aquest variat recorregut. En l'àmbit musical, l'orquestra és l'encarregada d'immergir a l'espectador en els diferents successos i sentiments dels personatges. L'obra intercala diàlegs amb converses entonades a manera de recitatiu i peces plenament cantades tant de solistes com del cor el desenvolupament del qual es veu plenament supeditat a l'acció escènica, la qual cosa demanda d'una comunicació constant dels cantants amb el director musical i una ràpida resposta per part dels músics. Tot un exercici de concentració i coordinació en la qual cada component ha de funcionar com una peça de rellotgeria encaixant a la perfecció.

Situats en el marc d'una escenografia de realització casolana i increïblement realista i imaginativa, el Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha dut a terme una posada en escena i una mostra de aprenentatge i creixement lluny de l'habitual; un projecte pedagògic amb irreprotxables i ben visibles resultats dels quals, sense cap dubte, tenen motius per a sentir-se orgullosos.


Mª José Puchalt-Moncho

Nota de prensa en nombre de l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises

Ateneu Cultural Ciutat de Manises presenta el fantasma de la ópera.
La escuela de artes escénicas Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha apostado este curso por un potente proyecto pedagógico realizando el musical de El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Weber como colofón al año académico. La representación vio la luz, tras una preparación en plena pandemia los pasados 2, 3 y 4 de julio en el teatro Germanías de la población que da el nombre a la escuela, logrando vender la totalidad de localidades disponibles para las tres funciones en un tiempo récord.

El centro, galardonado y reconocido por su innovación pedagógica, calidad educativa y valor humano, prometía ofrecer un resultado muy diferente al esperado tratándose de un elenco formado por alumnos y no defraudó; la calidad performativa y la madurez escénica a pesar de su corta edad no daba lugar a dudas de que se trataba de futuras promesas del sector.

El espectáculo se sustentaba sobre música en directo a cargo de la orquesta sinfónica del propio Ateneu. Esta agrupación en sí misma nace con el fin de completar la educación de los instrumentistas más jóvenes y enseñarles a desenvolverse en el ámbito orquestal. Está formada tanto por estudiantes como por profesores de las diferentes especialidades que actúan a modo de tutores de los primeros, compartiendo con ellos su experiencia profesional.

El fantasma de la ópera es un conocido musical que vio la luz por primera vez en 1986, basado en la novela homónima de Gastón Leroux. Se trata de un musical de complejo montaje, ya que en el ámbito escénico, los acontecimientos ocurren en lugares variados y con una rápida transición entre ellos, convirtiendo los cambios de escenario y vestuario en el desafío de llevar al público de la mano por todo este variado recorrido. En el ámbito musical, la orquesta es la encargada de inmergir al espectador en los diferentes sucesos y sentimientos de los personajes. La obra intercala diálogos con conversaciones entonadas a modo de recitativo y piezas plenamente cantadas tanto de solistas como del coro cuyo desarrollo se ve plenamente supeditado a la acción escénica, lo que demanda de una comunicación constante de los cantantes con el director musical y una rápida respuesta por parte de los músicos. Todo un ejercicio de concentración y coordinación en la que cada componente debe funcionar como una pieza de relojería encajando a la perfección.

Ubicados en el marco de una escenografía de realización casera e increíblemente realista e imaginativa, el Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha llevado a cabo una puesta en escena y una muestra de aprendizaje y crecimiento lejos de lo habitual; un proyecto pedagógico con intachables y bien visibles resultados de los que, sin lugar a dudas, tienen motivos para sentirse orgullosos.


Mª José Puchalt-Moncho


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies