La ceramista Teresa Lahuerta y el Club Tragaleguas, Premios 9 Octubre 2022

La ceramista Teresa Lahuerta i el Club Tragaleguas, Premis 9 d’Octubre 2022

• L’Ajuntament de Manises atorga enguany un guardó individual i un de col·lectiu

Manises, 29 de juliol de 2022.
La ceramista manisera Teresa Lahuerta Serra i el Club Atletismo Tragaleguas són els guardonats amb els Premis 9 d’Octubre 2022 Ciutat de Manises, una edició en la qual s’atorga una distinció individual i una altra de col·lectiva. La proposta es va aprovar en la sessió plenària del mes de juliol, que va tindre lloc ahir, per unanimitat de tots els grups.

L’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha mostrat la seua satisfacció pels destinataris d’aquests merescuts guardons “perquè Teresa Lahuerta és una dona manisera emprenedora que ha recuperat moltes de les nostres tradicions i el Club Tragaleguas sobrepassa l’esfera esportiva i promou valors com la companyonia, el treball en equip i l’esforç”.

Teresa Lahuerta va estudiar a l’Escola de Ceràmica quan els seus fills ja eren majors i després va instal·lar un xicotet taller propi on va començar a treballar el seu estil personal. Els seus dissenys són únics i en ells recupera la decoració del blau dels dibuixos romànics del segle XV, dels ibers i els gòtics, sempre mantenint l’essència antiga vinculada al present, ja que adapta dibuixos antics donant-los una visió més actual, amb tècniques i criteris nous. Ha participat en diverses exposicions i ha treballat per a diferents institucions, de manera que la seua ceràmica ha arribat a països com França, Gran Bretanya, Itàlia, el Japó i els Estats Units.

Després de la designació de Manises el novembre de 2021 com a Ciutat Creativa de la Unesco en la modalitat d’Artesania i Arts Populars, s’ha acordat atorgar aquest premi en la categoria individual a aquesta dona ceramista i emprenedora.

El Club Atletisme Tragaleguas es va crear l’any 1994 però amb el pas dels anys es va especialitzar en triatló (carrera, natació i ciclisme) i durant els seus prop de 30 anys de vida ha acumulat èxits individuals i col·lectius. Així, en les seues files s’han format esportistes d'elit del triatló i el club ha participat en competicions d’àmbit autonòmic i estatal. Actualment el club està format per unes 150 persones des d’edat escolar fins a categories sénior.

A més de la pràctica de les tres disciplines esportives, Tragaleguas s’implica en activitats en benefici de la nostra ciutat com els campus esportius d’estiu i pasqua, cursos de natació, la Setmana Esportiva, el Triatló Cross de Manises, la carrera 10 K, la San Silvestre i la carrera de la Dona.

Els Premis 9 d’Octubre es van constituir per l’Ajuntament de Manises amb la finalitat de reconèixer als homes, dones i institucions que s’han caracteritzat per la seua entrega, dedicació, suport i impuls en qualsevol dels aspectes polític, social, festiu, solidari, laboral i artístic de la ciutat de Manises.

La ceramista Teresa Lahuerta y el Club Tragaleguas, Premios 9 d’Octubre 2022

• El Ayuntamiento de Manises otorga este año un galardón individual y uno  colectivo

Manises, 29 de julio de 2022.
La ceramista manisera Teresa Lahuerta Serra y el Club Atletismo Tragaleguas son los galardonados con los Premios 9 d’Octubre 2022 Ciudad de Manises, una edición en la cual se otorga una distinción individual y otra colectiva. La propuesta se aprobó en la sesión plenaria del mes de julio, que tuvo lugar ayer, por unanimidad de todos los grupos.

El alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha mostrado su satisfacción por los destinatarios de estos merecidos galardones “porque Teresa Lahuerta es una mujer manisera emprendedora que ha recuperado muchas de nuestras tradiciones y el Club Tragaleguas sobrepasa la esfera deportiva y promueve valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y el esfuerzo”.

Teresa Lahuerta estudió en la Escuela de Cerámica cuando sus hijos ya eran mayores y después instaló un pequeño taller propio donde empezó a trabajar su estilo personal. Sus diseños son únicos y en ellos recupera la decoración del azul de los dibujos románicos del siglo XV, de los íberos y los góticos, siempre manteniendo la esencia antigua vinculada al presente, puesto que adapta dibujos antiguos dándoles una visión más actual, con técnicas y criterios nuevos. Ha participado en varias exposiciones y ha trabajado para diferentes instituciones, de forma que su cerámica ha llegado a países como Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos.

Después de la designación de Manises en noviembre de 2021 como Ciudad Creativa de la Unesco en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, se ha acordado otorgar este premio en la categoría individual a esta mujer ceramista y emprendedora.

El Club Atletismo Tragaleguas se creó en 1994 pero con el paso de los años se especializó en triatlón (carrera, natación y ciclismo) y durante sus cerca de 30 años de vida ha acumulado éxitos individuales y colectivos. Así, en sus filas se han formado deportistas de élite del triatlón y el club ha participado en competiciones de ámbito autonómico y estatal. Actualmente el club está formado por unas 150 personas desde edad escolar hasta categorías senior.

Además de la práctica de las tres disciplinas deportivas, Tragaleguas se implica en actividades en beneficio de nuestra ciudad como los campus deportivos de verano y pascua, cursos de natación, la Semana Deportiva, el Triatlón Cross de Manises, la carrera 10 K, la San Silvestre y la carrera de la Mujer.

Los Premios 9 d’Octubre se constituyeron por el Ayuntamiento de Manises con el fin de reconocer a los hombres, mujeres e instituciones que se han caracterizado por su entrega, dedicación, apoyo e impulso en cualquier de los aspectos político, social, festivo, solidario, laboral y artístico de la ciudad de Manises.

Plato Premio 9 d'Octubre


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies