La Diputación inicia la última fase del proyecto de desdoblamiento de la carretera entre Manises y Riba-roja

La Diputació inicia l'última fase del projecte de desdoblament de la carretera entre Manises i Riba-roja

• El pressupost destinat supera els 12,5 milions d'euros, amb un període d'execució estimat de 18 mesos

Manises, 1 de març de 2023.
La Diputació de València ha donat inici aquest dimarts a la quarta i última fase de les obres del projecte denominat Via parc del Túria. Manises – Riba-roja, que consisteix en el desdoblament del tram de la carretera CV-370 que transcorre entre els municipis de Manises i Riba- Roja de Túria.

El tram de la CV-370 comprés entre les poblacions de Manises i Riba-roja de Túria, s'ha caracteritzat per la seua elevada intensitat de trànsit, superior als 21.000 vehicles diaris, i per la seua alta accidentalitat. Per això, des de la Diputació de València es va decidir posar en marxa el projecte Via parc del Túria. Manises – Riba-roja, dividit en quatre fases, l'objectiu de les quals ha sigut millorar la capacitat de la via i la seua seguretat, procedint a la duplicació de calçada i el control total d'accessos mitjançant vies de servei.

Després de posar en servei les tres primeres fases del projecte, la corporació provincial inicia la Fase 4, la qual permetrà culminar el condicionament total de la Via parc del Túria entre l'A-7 i Riba-roja de Túria. El pressupost de l'última fase, que té un termini d'execució de 18 mesos, ascendix als 12,5 milions d'euros.

L’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha assenyalat que “després de nombroses reunions amb la Diputació ens alegrem que aquesta actuació estiga més a prop de fer-se realitat. És fonamental per evitar més accidents en un dels punts negres i amb més trànsit del nostre terme municipal”. “A més a més, amb aquestes obres es millorarà l’accessibilitat a les urbanitzacions, una reivindicació veïnal històrica”, ha afegit Borràs.

Els treballs de la quarta fase consistiran, concretament, en la duplicació de la calçada amb control total d'accessos, segregant el trànsit veïnal i el de pas mitjançant vies de servei. Així, per a l'accés a les urbanitzacions Montemayor, el Collado i la Presa, es preveu l'execució de dues glorietes unides mitjançant una nova estructura sota la qual discorrerà el tronc principal de la via. Des de l’àrea de carreteres de la Diputació s’han compromés amb el consistori en fer una reunió explicativa pròximament amb una representació veïnal de la zona.

La Diputación inicia la última fase del proyecto de desdoblamiento de la carretera entre Manises y Riba-roja

• El presupuesto destinado supera los 12,5 millones de euros, con un periodo de ejecución estimado de 18 meses

Manises, 1 de marzo de 2023.
La Diputación de Valencia ha dado inicio este martes a la cuarta y última fase de las obras del proyecto denominado Vía parque del Turia. Manises – Riba-roja, que consiste en el desdoblamiento del tramo de la carretera CV-370 que transcurre entre los municipios de Manises y Riba-roja de Turia.

El tramo de la CV-370 comprendido entre las poblaciones de Manises y Riba-roja de Turia, se ha caracterizado por su elevada intensidad de tráfico, superior a los 21.000 vehículos diarios, y por su alta accidentalidad. Por eso, desde la Diputación de Valencia se decidió poner en marcha el proyecto Vía parque del Turia. Manises – Riba-roja, dividido en cuatro fases, cuyo objetivo ha sido mejorar la capacidad de la vía y su seguridad, procediendo a la duplicación de calzada y el control total de accesos mediante vías de servicio.

Después de poner en servicio las tres primeras fases del proyecto, la corporación provincial inicia la Fase 4, la cual permitirá culminar el acondicionamiento total de la Vía parque del Turia entre la A-7 y Riba-roja de Turia. El presupuesto de la última fase, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, asciende a los 12,5 millones de euros.

El alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, ha señalado que “después de numerosas reuniones con la Diputación nos alegramos que esta actuación esté más cerca de hacerse realidad. Es fundamental para evitar más accidentes en uno de los puntos negros y con más tráfico de nuestro término municipal”. “Además, con estas obras se mejorará la accesibilidad a las urbanizaciones, una reivindicación vecinal histórica”, ha añadido Borràs.

Los trabajos de la cuarta fase consistirán, concretamente, en la duplicación de la calzada con control total de accesos, segregando el tráfico vecinal y el de mediante vías de servicio. Así, para el acceso en las urbanizaciones Montemayor, el Collado y la Presa, se prevé la ejecución de dos glorietas unidas mediante una nueva estructura bajo la cual discurrirá el tronco principal de la vía. Desde el área de carreteras de la Diputación se han comprometido en hacer una reunión explicativa próximamente con una representación vecinal de la zona.

Desdoblamiento carretera Manises-Ribarroja


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies