La Fundació Horta Sud inicia la celebración de su 50 aniversario


Fundació Horta Sud

NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud inicia la celebració del seu 50 aniversari

   L’entitat ha presentat una programació d’activitats que pretén recuperar la memòria de la Fundació i del moviment associatiu “per avançar cap al futur” 


Torrent, 18 d'octubre de 2022 |
El dijous 3 de novembre farà cinquanta anys que es va constituir a l’Horta Sud l’Instituto Pro-Desarrollo, entitat que amb el pas del temps ha anat evolucionant en denominació i estructura, fins a esdevenir l’actual Fundació Horta Sud. Per celebrar aquest mig segle d’activitat, l’entitat ha presentat hui una programació especial que s’allargarà fins ben entrat 2023 i que posarà èmfasi, sobretot, en la recuperació de la memòria del moviment associatiu “per poder avançar en la construcció d’un futur comú”.

Des de la Fundació Horta Sud han volgut destacar que el seu cinquantè aniversari “no s’entendria sense els cinquanta anys del moviment associatiu” perquè “encara que anteriorment havien existit associacions, fa mig segle la societat civil es va apoderar i va començar a crear una xarxa associativa de la qual som hereus i hereves”.

La primera activitat prevista, que es desenvoluparà en canals digitals, s’iniciarà hui i s’allargarà fins la primavera de l’any vinent. Sota el nom de ‘Mirades Associatives’, persones vinculades des de diferents àmbits amb l’associacionisme narraran les seues experiències i aprenentatges associatius des de la seua perspectiva concreta. Entre altres perfils, es podran trobar les “mirades” d’entitats socials, de la política, dels mitjans de comunicació, empreses o universitats.

Ja el 3 de novembre, el dia que es compliran exactament cinquanta anys d’existència de l’entitat, l’Auditori de Torrent acollirà ‘50 anys fent camí’, un acte de que repassarà la història de l’entitat i parlarà del futur amb les persones que han format part activa de la Fundació Horta Sud. Dos dies més tard, el dissabte dia 5 de novembre, a través de les ones d’Aldaia Ràdio s’emetrà un programa especial, ‘Quatre parets i un sostre’, que s’endinsarà a les cases de la ciutadania de l’Horta Sud per escoltar a la comunitat i reflexionar sobre la seua importància. En aquest programa especial, produït i conduït per la periodista Mariví Martín, es donarà veu a experiències de ràdio comunitària com ‘La Sèquia’ de Benimaclet o ‘OMC Radio’ de Villaverde (Madrid) i a persones vinculades a la ràdio comunitària d’Amèrica Llatina.

Posteriorment, les activitats de celebració s’allargaran fins 2023, quan es presentaran, encara amb dates per determinar, una publicació sobre els 50 anys de la Fundació Horta Sud i una exposició sobre els 50 anys del moviment associatiu.

Amb aquesta programació, la Fundació Horta Sud pretén combinar el “reconeixement a aquelles persones que han fet possible que l’entitat es consolidés i creixés en aquest mig segle i a totes les persones que, vinculades o no a la Fundació, s’han associat per construir un món millor”. Des de l’entitat, consideren que és imprescindible mirar al passat “per aprendre dels errors comesos”, però, sobretot, “per recollir la seua herència positiva i seguir construint un futur col·lectiu digne, malgrat les incerteses socials, econòmiques i polítiques que vivim”.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

La Fundació Horta Sud inicia la celebración de su 50 aniversario

La entidad ha presentado una programación de actividades que pretende recuperar la memoria de la Fundació y del movimiento asociativo “para avanzar hacía el futuro”
 

Torrent, 18 de octubre de 2022 | El jueves 3 de noviembre hará justamente cincuenta años que se constituyó en l'Horta Sud el Instituto Pro-Desarrollo, entidad que con el paso del tiempo ha ido evolucionando en denominación y estructura, hasta convertirse en la actual Fundació Horta Sud. Para celebrar este medio siglo de actividad, la entidad ha presentado hoy una programación especial que se alargará hasta muy entrado 2023 y que pondrá énfasis, sobre todo, en la recuperación de la memoria del movimiento asociativo “para poder avanzar en la construcción de un futuro común”.

Desde la Fundació Horta Sud han querido destacar que su quincuagésimo cumpleaños “no se entendería sin los cincuenta años del movimiento asociativo” porque “aunque anteriormente habían existido asociaciones, hace medio siglo la sociedad civil se empoderó y empezó a crear una red asociativa de la cual somos herederos y herederas”.

La primera actividad prevista, que se desarrollará en canales digitales, se iniciará hoy y se alargará hasta la primavera del año próximo. Bajo el nombre de ‘Mirades Associatives’, personas vinculadas desde diferentes ámbitos con el asociacionismo narrarán sus experiencias y aprendizajes asociativos desde su perspectiva concreta. Entre otros perfiles, se podrán encontrar las “miradas” de agentes sociales, políticos, mediáticos, empresariales y universitarios.

Ya el 3 de noviembre, el día que se cumplirán exactamente cincuenta años de existencia de la entidad, el Auditorio de Torrent acogerá ‘50 anys fent camí, un acto de que repasará la historia de la entidad y hablará del futuro con las personas que han formado parte activa de la Fundació Horta Sud. Dos días más tarde, el sábado día 5 de noviembre, a través de las antenas de Aldaia Ràdio se emitirá un programa especial, ‘Quatre parets i un sostre’, que se adentrará en las casas de la ciudadanía de l'Horta Sud para escuchar a la comunidad y reflexionar sobre su importancia. En este programa especial, producido y conducido por la periodista Mariví Martín, se dará voz a experiencias de radio comunitaria como ‘La Sèquia’ de Benimaclet o ‘OMC Radio’ de Villaverde (Madrid) y a personas vinculadas con la radio comunitaria de América Latina.

Posteriormente, las actividades de celebración se alargarán hasta 2023, cuando se presentarán, todavía con fechas para determinar, una publicación sobre los 50 años de la Fundació Horta Sud y una exposición sobre los 50 años del movimiento asociativo.

Con esta programación, la Fundació Horta Sud pretende combinar el “reconocimiento a aquellas personas que han hecho posible que la entidad se consolidara y creciera en este medio siglo y a todas las personas que, vinculadas o no a la Fundació, se han asociado para construir un mundo mejor”. Desde la entidad, consideran que es imprescindible mirar al pasado “para aprender de los errores cometidos”, pero, sobre todo, “para recoger su herencia positiva y seguir construyendo un futuro colectivo digno, a pesar de las incertidumbres sociales, económicas y políticas que vivimos”.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 
Formulario Inscripción para Celebración 50 años Fundación Horta Sud


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies