La Fundació Horta Sud y Caixa Popular presentan Café Associatiu una nueva iniciativa de dinamización del tejido asociativo

Caixa Popular

Fundació Hora Sud

NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular presenten ‘Café Associatiu’, una nova iniciativa de dinamització del teixit associatiu

La primera trobada tindrà lloc el 27 d’abril a València, i s’hi exposaran els projectes innovadors d’èxit de la Falla Cronista Vicent Beguer, Colecamins i la Falla La Saletta

València, 19 d’abril de 2022 | Caixa Popular i Fundació Horta Sud posen en marxa el pròxim 27 d’abril la iniciativa de dinamització del teixit associatiu ‘Café Associatiu’. Aquest projecte, emmarcat dins l’Escola d’Associacions de la Fundació Horta Sud, comptarà amb una primera part de presentació d’experiències innovadores i d’èxit d’associacions i, posteriorment, es produirà un debat entre totes les persones assistents.

Amb la finalitat de preservar i enfortir el teixit associatiu, la Fundació Horta Sud i Caixa Popular posaran en marxa aquest mes una nova iniciativa de dinamització del món associatiu anomenada ‘Café Associatiu’. Amb ella, les dues entitats pretenen crear un espai de diàleg que responga a la demanda de les associacions de conéixer i compartir experiències d’èxit que puguen propiciar el treball en xarxa o replicar-se en altres contextos.

La primera trobada tindrà lloc el dimecres 27 d’abril a l’oficina de Caixa Popular situada al Carrer de Ciril Amorós de València i comptarà amb la participació de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve (Torrent), Colecamins (València) i la Falla La Saletta (Aldaia). Concretament, la jornada començarà amb l’exposició del projecte de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, coordinat amb diverses associacions torrentines, de reforestació de boscos per mitigar la petjada ecològica produïda per la crema de la falla. Tot seguit, Colecamins explicarà el projecte de rutes i camins escolars segurs i eficients i, finalment, serà el torn de la Falla La Saletta i la utilització per part de l’entitat de la polsera electrònica, per millorar la transparència i el control comptable de l’entitat.

Posteriorment, les tres associacions juntament amb la resta d’entitats participants raonaran en grup amb la finalitat de presentar altres iniciatives associatives, millorar els projectes presentats, traslladar-los a altres entitats o treballar-los en xarxa.

Des de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular han destacat que aquesta nova iniciativa, emmarcada en el projecte Escola d’Associacions, servirà per complementar els serveis gratuïts ja oferits actualment, com són la formació i l’assessorament, i permetrà a les associacions “conéixer-se entre elles, interactuar, obrir-se a nous projectes i fomentar futures col·laboracions entre associacions, siguen o no del mateix municipi o del mateix àmbit d’actuació”.

Les dues entitats també han volgut destacar que ‘Café Associatiu’ naix amb la intenció de desenvolupar-se en un ambient distés i relaxat, i que per açò pren el nom de café, “per ser una parada en la voràgine del dia a dia que ens permeta conversar mentre prenem un café”. Així mateix, “per poder generar un debat fluït i enriquidor per a totes les entitats”, han limitat a un màxim de vint les persones participants en l’activitat, que per assistir s’hauran d’inscriure prèviament a través del formulari disponible a bit.ly/InscripcióCafé.


PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

NOTA DE PRENSA

Serà Horta Sud 2030 retoma su actividad con el objetivo de conseguir involucrar a los veinte municipios en la actualización del observatorio comarcal

El primer encuentro tendrá lugar el 27 de abril en València, y se expondrán los proyectos innovadores de éxito de la Falla Cronista Vicent Beguer, Colecamins y la Falla La Saletta

València, 19 de abril de 2022 | Caixa Popular y Fundació Horta Sud ponen en marcha el próximo 27 de abril la iniciativa de dinamización del tejido asociativo ‘Café Associatiu’. Este proyecto, enmarcado dentro de la Escuela de Asociaciones de la Fundació Horta Sud, contará con una primera parte de presentación de experiencias innovadoras y de éxito de asociaciones y, posteriormente, se producirá un debate entre todas las personas asistentes.

Con el fin de preservar y fortalecer el tejido asociativo, la Fundació Horta Sud y Caixa Popular pondrán en marcha este mes una nueva iniciativa de dinamización del mundo asociativo denominada ‘Café Associatiu’. Con ella, las dos entidades pretenden crear un espacio de diálogo que responda a la demanda de las asociaciones de conocer y compartir experiencias de éxito que puedan propiciar el trabajo en red o replicarse en otros contextos.

El primer encuentro tendrá lugar el miércoles 27 de abril a la oficina de Caixa Popular situada en la Calle de Cirilo Amorós de València y contará con la participación de la Falla Cronista Vicent Beguer y Esteve (Torrent), Colecamins (València) y la Falla La Saletta (Aldaia). Concretamente, la jornada empezará con la exposición del proyecto de la Falla Cronista Vicent Beguer y Esteve, coordinado con varias asociaciones torrentinas, de reforestación de bosques para mitigar la huella ecológica producida por la crema de la falla. A continuación, Colecamins explicará el proyecto de rutas y caminos escolares seguros y eficientes y, finalmente, será el turno de la Falla La Saletta y la utilización por parte de la entidad de la pulsera electrónica, para mejorar la transparencia y el control contable de la entidad.

Posteriormente, las tres asociaciones junto con el resto de entidades participantes razonarán en grupo con el fin de presentar otras iniciativas asociativas, mejorar los proyectos presentados, trasladarlos a otras entidades o trabajarlos en red.

Desde la Fundació Horta Sud y Caixa Popular han destacado que esta nueva iniciativa, enmarcada en el proyecto Escola d’Associacions, servirá para complementar los servicios gratuitos ya ofrecidos actualmente, como son la formación y el asesoramiento, y permitirá a las asociaciones “conocerse entre ellas, interactuar, abrirse a nuevos proyectos y fomentar futuras colaboraciones entre asociaciones, sean o no del mismo municipio o del mismo ámbito de actuación”.

Las dos entidades también han querido destacar que ‘Café Associatiu’ nace con la intención de desarrollarse en un ambiente distendido y relajado, y que por ello toma el nombre de café, “para ser una parada en la vorágine del día a día que nos permita conversar mientras tomamos un café”. Así mismo, “para poder generar un debate fluido y enriquecedor para todas las entidades”, han limitado a un máximo de veinte las persones participantes en la actividad, que para asistir se tendrán que inscribir previamente a través del formulario disponible a bit.ly/InscripcióCafé.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Café Associatiu

Café Associatiu


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies