La Fundación Horta Sud lanza un Festival de Buenas Razones para poner en valor la aportación de las asociaciones

Fundació Horta Sud

IVAJ

NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud llança un ‘Festival de Bones Raons’ per posar en valor l’aportació de les associacions

La campanya, que compta amb la col·laboració de l’IVAJ i on hi participen diverses persones joves associades, combina una part de valors associatius amb un estudi quantitatiu de l’aportació externa 

Torrent, 19 de juny de 2023 | La Fundació Horta Sud, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha posat en marxa una nova campanya de promoció de l’associacionisme per posar en valor l’aportació del teixit associatiu a la nostra societat. Amb el nom de ‘Festival de Bones Raons’, la campanya ha comptat amb la participació de més de 940 associacions, que han fet possible disposar d’una imatge fidedigna i actualitzada de l’estat actual del moviment associatiu a la Comunitat Valenciana, tant quantitativa com qualitativa.

En la part quantitativa, l’estudi realitzat durant 2022 ha constatat com per cada mil associacions valencianes es generen més de 2.800 llocs de treball, s’organitzen més de 23.000 activitats anuals i es dediquen més de 69.000 hores setmanals a voluntariat. Així mateix, l’estudi també destaca la rendibilitat de finançar a les associacions, ja que, a través de quotes, donatius, patrocinis o serveis, multipliquen per tres cada euro que reben de l’administració.

Però més enllà de l’aportació quantitativa, les entitats impulsores també han volgut destacar el paper que té el moviment associatiu en l’educació en valors, definint a les associacions com a “escoles de democràcia”. Ho han fet amb la col·laboració de huit associacions i les seues històries concretes: l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, l’Associació Valencia Movement, el Club Handbol Femení Paiporta, la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, el Club Atletisme Quart, el Club de Bàsquet Petraher, la Federació Valenciana de Cases de Joventut i el Grup Scout Azeleya.

Aquestes associacions seran presentades setmanalment a través de les xarxes socials de la Fundació Horta Sud i de l’IVAJ i a través de la pàgina web fundaciohortasud.org/festival-bones-raons, on explicaran les aportacions i valors que els ha aportat formar part de l’associació.     


PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Comunicació - Fundació Horta Sud
Telèfon: 961 553 227 | Correu: comunicacio@fundaciohortasud.org
 

NOTA DE PRENSA

La Fundación Horta Sud lanza un ‘Festival de Buenas Razones’ para poner en valor la aportación de las asociaciones

La campaña, que cuenta con la colaboración del IVAJ y donde participan distintas personas jóvenes asociadas, combina una parte de valores asociativos con un estudio cuantitativo de la aportación externa

Torrente, 19 de junio de 2023 | La Fundació Horta Sud, con la colaboración del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del asociacionismo para poner en valor la aportación del tejido asociativo en nuestra sociedad. Con el nombre de ‘Festival de Bones Raons’, la campaña ha contado con la participación de más de 940 asociaciones, que han hacho posible disponer de una imagen fidedigna y actualizada del estado actual del movimiento asociativo en la Comunidad Valenciana, tanto cuantitativa como cualitativa.

En la parte cuantitativa, el estudio realizado durante 2022 ha constatado como por cada mil asociaciones valencianas se generan más de 2.800 puestos de trabajo, se organizan más de 23.000 actividades anuales y se dedican más de 69.000 horas semanales a voluntariado. Asimismo, el estudio también destaca la rentabilidad de financiar a las asociaciones, ya que, a través de cuotas, donativos, patrocinios o servicios, multiplican por tres cada euro que reciben de la administración.

Pero más allá de la aportación cuantitativa, las entidades impulsoras también han querido destacar el papel que tiene el movimiento asociativo en la educación en valores, definiendo a las asociaciones como “escuelas de democracia”. Lo han hecho con la colaboración de ocho asociaciones y sus historias concretas: el Ateneu Cultural Ciutat de Manises, la Asociación Valencia Movement, el Club Handbol Femení Paiporta, la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, el Club Atletisme Quart, el Club de Basquet Petraher, la Federació Valenciana de Cases de Joventut y el Grupo Scout Azeleya.

Estas asociaciones serán presentadas semanalmente a través de las redes sociales de la Fundació Horta Sud y a través de la página web fundaciohortasud.org/festival-bones-raons, donde explicaran las aportaciones y valores que les ha aportado formar parte de la asociación.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Comunicación - Fundació Horta Sud
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
 

Festival de las Buenas Razones

Festival de las buenas razones

Festival de las buenas razones

Festival de las buenas razones


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies