La Policía Local de Manises inicia una campaña preventiva de consumo de drogas

La Policia Local de Manises inicia una campanya preventiva de consum de drogues


Manises, 11 de novembre de 2021.
La unitat canina de la Policia Local de Manises, amb Aslan, el llaurador retriever negre al capdavant, ha iniciat una campanya preventiva de consum de drogues en els instituts d'educació secundària de la localitat i en el mercat municipal dels Pins.

Es tracta d'una actuació en la qual, Aslan, acompanyat de l'agent de policia i propietària del ca, Patricia Álvarez, tracten de trobar punts calents en els quals puga ser habitual el consum de drogues i altres substancies estupefaents.

Aslan està entrenat per a dur a terme tasques de localització i identificació de diferents substàncies il·legals de manera que, en el moment detecta aquesta substància, fa el senyal d'avís a l'agent de policia que s'encarrega de realitzar la corresponent revisió.

“Esperem que la figura d’Aslan en els centres educatius protegisca els menors de la presència de persones que poden oferir les substàncies il·legals a les portes dels centres”, ha afirmat la regidora de Policia de l'Ajuntament de Manises, Carmen Moreno. “Es tracta d'una campanya preventiva que ja ha passat pels IES José Rodrigo Botet, Ausiàs March i Pere Boïl i que es repetirà de manera periòdica”, ha afegit Moreno.

La unitat canina de la Policia Local de Manises es va posar en marxa uns mesos abans de l'inici de la pandèmia però a causa del toc de queda, no va poder realitzar nombroses actuacions i no ha sigut fins fa relativament poc de temps quan aquesta unitat ha començat a funcionar al cent per cent.

Recordem que Aslan, de tres anys d’edat, és el primer ca amb el qual compta aquesta unitat i està entrenat amb exercicis d'obediència. Al 2019 va aconseguir el primer premi en la Prova d'Aptitud Ciutadana (PAC) de l'Associació Nacional d'Instrucció Canina.

La Policía Local de Manises inicia una campaña preventiva de consumo de drogas


Manises, 11 de noviembre de 2021.
La unidad canina de la Policía Local de Manises, con Aslan, el labrador retriever negro a la cabeza, ha iniciado una campaña preventiva de consumo de drogas en los institutos de educación secundaria de la localidad y en el mercado municipal de Los Pinos.

Se trata de una actuación en la cual, Aslan, acompañado de la agente de policía y propietaria del can, Patricia Álvarez, tratan de encontrar puntos calientes en los que pueda ser habitual el consumo de drogas y otras sustancias estupefacientes.

Aslan está entrenado para llevar a cabo tareas de localización e identificación de diferentes sustancias ilegales de manera que, en el momento detecta dicha sustancia, hace la señal de aviso a la agente de policía que se encarga de realizar la correspondiente revisión.

“Esperamos que la figura de Aslan en los centros educativos proteja a los menores de la presencia de personas que pueden ofrecer las sustancias ilegales en las puertas de los centros”, ha afirmado la concejala de Policía del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno. “Se trata de una campaña preventiva que ya ha pasado por los IES José Rodrigo Botet, Ausiàs March y Pere Boïl y que se repetirá de manera periódica”, ha añadido Moreno.

La unidad canina de la Policía Local de Manises se puso en marcha unos meses antes del inicio de la pandemia pero debido al toque de queda, no pudo realizar numerosas actuaciones y no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo cuando esta unidad ha empezado a funcionar al cien por cien.

Recordemos que Aslan, de tres años de edad, es el primer can con el cual cuenta esta unidad y está entrenado con ejercicios de obediencia. En 2019 consiguió el primer premio en la Prueba de Aptitud Ciudadana (PEC) de la Asociación Nacional de Instrucción Canina.

Policía de Manises inicia campaña antidrogas

Policía de Manises inicia campaña antidrogas


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies