La Policía Local de Manises sancionará a los patinetes que no cumplan con la normativa

La Policia Local de Manises sancionarà als patinets que no complisquen amb la normativa

Manises, 23 de novembre de 2021. La Policia Local de Manises comença la campanya de sancions als vehicles de mobilitat personal (VMP) o patinets. Després de més d’un mes amb una campanya informativa amb cartelleria i audiovisuals, als usuaris i usuàries d’aquests vehicles, ara comença la campanya sancionadora per tal de fer complir les normes que recull l’ordenança de mobilitat i el codi de circulació.

És important recordar que està prohibit circular en direcció contrària, per voreres i zones per a vianants. A més a més, no està permés circular més d’una persona damunt del patinet així com circular utilitzant el mòbil o els auriculars.
Les sancions poden arribar fins i tot als 500 € en cas de conduir baix els efectes de les drogues i poden ser de 200 € i 100 € en altres casos.

La Policía Local de Manises sancionará a los patinetes que no cumplan con la normativa

Manises, 23 de noviembre de 2021. La Policía Local de Manises empieza la campaña de sanciones a los vehículos de movilidad personal (VMP) o patinetes. Después de más de un mes con una campaña informativa con dípticos y audiovisuales, a los usuarios y usuarias de estos vehículos, ahora empieza la campaña sancionadora para hacer cumplir las normas que recoge la ordenanza de movilidad y el código de circulación.

Es importante recordar que está prohibido circular en dirección contraria, por aceras y zonas peatonales. Además, no está permitido circular más de una persona encima del patinete así como circular utilizando el móvil o los auriculares.

Las sanciones pueden llegar incluso a los 500 € en caso de conducir bajo los efectos de las drogas y pueden ser de 200 € y 100 € en otros casos.

Normas de vehículos de Movilidad Personal (bicis y patinetes)


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies