Las asociaciones de mujeres de l´Horta Sud organizan más de 500 actividades cada año


Mancomunitat Horta Sud
Fundació Horta Sud

NOTA DE PREMSA

Les associacions de dones de l’Horta Sud organitzen més de 500 activitats cada any

   Així ho constata l’Estudi d’Avaluació de l’Impacte de les associacions de dones elaborat per la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat i la Fundació Horta Sud, presentat hui.


Torrent, 5 de octubre de 2022 |
La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, a través de la Unitat d’Igualtat, i la Fundació Horta Sud, han presentat hui l’Estudi d’Avaluació de l’Impacte de les associacions de dones a l’Horta Sud, el primer estudi que analitza específicament l’aportació d’aquestes associacions en la comarca. 

L’estudi recull les dades de 44 associacions de dones, aproximadament el 50% de les registrades en la comarca, i té per objectiu, segons la tècnica de la Fundació Horta Sud, Mercedes Juan, “visibilitzar les associacions de dones, reconéixer la seua tasca i meSudar amb dades objectives la seua aportació a la comarca”. Segons Juan, a més, l’anàlisi d’aquestes dades “permetrà aportar claus per definir actuacions futures per avançar cap a la igualtat real”.

Per la seua part, el president de la Mancomunitat Horta Sud, José Cabanes, ha posat en valor que “tots i totes podem observar als nostres pobles o al nostre voltant, que les associacions compleixen una funció socialitzadora i integradora per a les dones de les poblacions en les quals intervenen”. Per aquest motiu, ha afegit, “este estudi resulta tan revelador i interessant per a la nostra comarca”.

De l’informe es desprén que les associacions de dones de l’Horta Sud compten amb més de 5.000 persones associades, gairebé 750 realitzen tasques de voluntariat i generen 16 llocs de treball. A més, es destaca que entre les 44 associacions analitzades organitzen cada any a l’Horta Sud més de 500 activitats, una mitjana de més d’11 activitats anuals per associació.

Tot i les dades “considerablement positives”, des de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat Horta Sud i la Fundació Horta Sud han coincidit en la necessitat de reflexionar sobre diversos aspectes “per garantir un bon futur de les associacions de dones”. Entre ells, han destacat la importància de treballar en la sistematització de la recollida de dades “per poder prendre decisions amb una base objectiva”, promoure la participació i l’associacionisme de les joves “per fer front al problema de relleu generacional en les associacions de dones” i, finalment, la redefinició de les tasques i objectius de les associacions i les cases de dones.

L’estudi està disponible en línia i es pot descarregar al web de la Fundació Horta Sud a: https://fundaciohortasud.org/avaluacio-impacte/

PER A MÉS INFORMACIÓ

Ricardo Marí / Elionor Martínez
Telèfon: 647 641 875 | Adreça electrònica: comunicacion@mancohortasud.es
Web: mancohortasud.es

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Las asociaciones de mujeres de l’Horta Sud organizan más de 500 actividades cada año

Así lo constata el Estudio de Evaluación del Impacto de las asociaciones de mujeres elaborado por la Unidad de Igualdad de la Mancomunitat y la Fundació Horta Sud, presentado hoy.
 

Torrent, 5 d'octubre de 2022 |La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, a través de la Unidad de Igualdad, y la Fundació Horta Sud, han presentado hoy el Estudio de Evaluación del Impacto de las asociaciones de mujeres en l'Horta Sud, el primer estudio que analiza específicamente la aportación de estas asociaciones en la comarca.

El estudio recoge los datos de 44 asociaciones de mujeres, aproximadamente el 50% de las registradas en la comarca, y tiene por objetivo, según la técnica de la Fundació Horta Sud, Mercedes Juan, “visibilizar las asociaciones de mujeres, reconocer su tarea y medir con datos objetivos su aportación en la comarca”. Según Juan, además, el análisis de estos datos “permitirá aportar claves para definir actuaciones futuras para avanzar hacia la igualdad real”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat Horta Sud, José Cabanes, ha puesto en valor que “todos y todas podemos observar en nuestros pueblos o a nuestro alrededor, que las asociaciones cumplen una función socializadora e integradora para las mujeres de las poblaciones en las cuales intervienen”. Por este motivo, ha añadido, “este estudio resulta tan revelador e interesando para nuestra comarca”.

Del informe se desprende que las asociaciones de mujeres de l'Horta Sud cuentan con más de 5.000 personas asociadas, casi 750 realizan tareas de voluntariado y generan 16 puestos de trabajo. Además, se destaca que entre las 44 asociaciones analizadas organizan cada año en l'Horta Sud más de 500 actividades, una media de más de 11 actividades anuales por asociación.

A pesar de los datos “considerablemente positivos”, desde la Unidad de Igualdad de la Mancomunitat Horta Sud y la Fundació Horta Sud han coincidido en la necesidad de reflexionar sobre varios aspectos “para garantizar un buen futuro de las asociaciones de mujeres”. Entre ellos, han destacado la importancia de trabajar en la sistematización de la recogida de datos “para poder tomar decisiones con una base objetiva”, promover la participación y el asociacionismo de las jóvenes “para hacer frente al problema de relevo generacional en las asociaciones de mujeres” y, finalmente, la redefinición de las tareas y objetivos de las asociaciones y las casas de mujeres.

El estudio está disponible en línea y se puede descargar en el web de la Fundació Horta Sud a: https://fundaciohortasud.org/avaluacio-impacte/

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ricardo Marí / Elionor Martínez
Teléfono: 647 641 875 | Correo: comunicacion@mancohortasud.es
Web: mancohortasud.es

Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Asociaciones de Mujeres de l'Horta Sud

Asociaciones de Mujeres de l'Horta Sud


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies